Banner
Point d.o.o.

Ivo Mates

Ivo Mates
Opis:Liječnik, radiolog
Izvor:Liječnički vjesnik

Ivo Mates, doktor sveukupne medicine, specijalist radiologije u Medicinskom centru u Karlovcu.

Ukupno: 1

Digitalizirani članci - Ivo Mates

Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Petogodišnja zapažanja o nuspojavama i komplikacijama kod I. V. kontrasnih pretraga urinarnog i bilijarnog trakta
Godina: 1973. Broj: 11 str. 647 -650
Napomena: Podaci o autorima su preneseni iz javno dostupnih izvora (Wikipedia, Google,... ).
Ako su objavljeni vaši podaci, a ne želite da budu vidljivi u ovom katalogu, molimo vas da nas kontaktirate.