Banner
Point d.o.o.

Juraj Božičević

Juraj Božičević
Rođen: 15.07.1877. Wikipedia
(Šušnjevo Selo, HRV)
Umro: 24.07.1947.
Opis:Matematičar
Izvor:https://hbl.lzmk.hr/clanak.aspx?id=2613

BOŽIČEVIĆ, Juraj, matematičar (Šušnjevo Selo kod Ogulina, 15. VII 1877 — Zagreb, 24. VII 1947),
Gimnaziju pohađao u Karlovcu.
Dvije godine studirao matematiku na Tehničkom fakultetu u Beču, potom na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.
Bio je srednjoškolski profesor u Dubrovniku i Splitu, gdje je 1919. ravnatelj realke.
Iste godine postao je izvanredni profesor nacrtne geometrije u novoosnovanoj Visokoj tehničkoj školi, poslije na Tehničkom fakultetu u Zagrebu, a od 1924. redoviti je profesor.
Šk. god. 1935/36. dekan je Tehničkog fakulteta.
Predavao je također na Gospodarsko-šumarskom fakultetu i Visokoj pedagoškoj školi u Zagrebu. — Božičevićev znanstveni rad počinje nakon dolaska u Visoku tehničku školu u Zagrebu.
U geometrijskim radovima istraživao je nova svojstva nekih ravninskih krivulja promatrajući ih kao projekcije prostornih krivulja.
U dijelu radova nastavio je istraživanja Jurja Majcena.
Objavljivao u Radu JAZU (1922, 226), Glasniku Hrvatskoga prirodoslovnoga društva (1928), Godišnjaku Sveučilišta Kraljevine Jugoslavije u Zagrebu (1929), Nastavnom vjesniku (1933).
Autor je sveučilišnih udžbenika i udžbenika iz geometrije i nacrtne geometrije za srednje škole.
Kao srednjoškolski profesor pisao je o fotografiji.

....

Napomena: Podaci o autorima su preneseni iz javno dostupnih izvora (Wikipedia, Google,... ).
Ako su objavljeni vaši podaci, a ne želite da budu vidljivi u ovom katalogu, molimo vas da nas kontaktirate.