Marijo Bilui

Marijo Bilui
Rođen: 16.09.1971.
(ibenik, HRV)
Opis:Doktor medicine
Jezik:hrv

E-mail: marijobilusic@yahoo.com

Akademska titula: 1996. Doktor medicine, Sveuiliste u Zagrebu

Fakultetsko obrazovanje: 2000 -Poslijediplomski znanstveni studij Temeljne i klinike medicinske znanosti, smjer Klinika medicina, Medicinski fakultet Sveuilista u Splitu
1990 - 1996. Medicinski fakultet Sveuilista u Zagrebu

Radno iskustvo: 2005 - Specijalizant interne medicine, Trinitas Hospital, Seaton Hill University, New Jersey, SAD
2002 2005. Postdoctoral research fellow, Human and Molecular Genetic Center, Department of
Physiology, Medical College of Wisconsin, SAD
2000 2002. Senior product specialist, Johnson & Johnson S.E. Zagreb, Hrvatska
1998 2000. Lijenik ope prakse, Dom zdravlja ibenik i Knin, Hrvatska
1997 1998. Pripravnik, Dom zdravlja ibenik, Hrvatska

lanstvo u profesionalnim organizacijama:

1997 -Hrvatski lijeniki zbor
1999 -Hrvatska lijenika komora od 1999.
2003 -World Association of Croatian Physician (WACP)

(Izvor: Disertacija)

Napomena: Podaci o autorima su preneseni iz javno dostupnih izvora (Wikipedia, Google,... ).
Ako su objavljeni vaši podaci, a ne želite da budu vidljivi u ovom katalogu, molimo vas da nas kontaktirate.