Banner
Point d.o.o.

Miroslav Žugaj

Miroslav Žugaj
Rođen: 03.03.1940. Wikipedia
(Humljani, HRV)
Mjesto djelovanja:Zagreb, Varaždin, Osijek
Opis:Profesor emeritus Fakulteta organizacije i informatike u Varaždinu.
Jezik:hrv
Izvor:Tko je tko u hrvatskoj znanosti, 30 godina fakulteta organizacije i informatike

Dekan Fakulteta organizacije i informatike u Varaždinu:
Veljača 1982.-Kolovoz 1983.
Lipanj 1988.-Rujan 1990.
Listopad 1999.-Rujan 2001.

Rođen je 3. ožujka 1940. u Humljanima (Virovitičko-podravska županija).
Gimnaziju je završio u Osijeku 1958. godine.
Diplomirao je na Poljoprivrednom fakultetu u Zagrebu 1963. godine, magistrirao na Fakultetu ekonomskih nauka u Zagrebu 1971. godine, a doktorirao na Ekonomskom fakultetu u Osijeku 1974. godine, koji je tada bio članica Sveučilišta u Zagrebu.
Sve do polovice 1967. godine rad mu je najviše vezan uz tehnologiju proizvodnje, jer je radio u neposrednoj proizvodnji (pripravnik, pomoćnik rukovoditelja RJ ˝Bare˝, referent).
U Zavod za ekonomiku IPK Osijek premješten je po potrebi službe.
Tamo je obavljao poslove stručnog suradnika, najprije za operacijska istraživanja, a onda za organizaciju rada.
U tom razdoblju orijentiran je bio na sljedeća područja: studij rada, vrednovanje rada, priprema proizvodnje, unutarnji i vanjski transport, operacijska istraživanja i dr. Na seminarima u zemlji specijalizira ˝Studij rada˝ i ˝Pripremu proizvodnje˝.
U Zavodu za ekonomiku IPK Osijek upoznaje se s mogućnostima elektroničke obrade podataka.
Od 1968.-1974. odslušao je veći broj seminara iz područja informatike.
Godine 1968. postavljen je za rukovoditelja Odjela za unapređivanje organizacije proizvodnih funkcija u Zavodu za ekonomiku IPK Osijek.
Od 1. travnja 1974. rukovoditelj je inženjeringa u YAC-u (Corn production system) IPK Osijek.
Za vrijeme rada u IPK Osijek stručno se usavršavao u Mađarskoj (1966., 1967., 1974. i 1975.), Njemačkoj (1974.) i Sjedinjenim Američkim Državama (1974.).
Za docenta je izabran 1974., za izvanrednog profesora 1978. godine na Ekonomskom fakultetu u Osijeku i 1980. godine na Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu.
U zvanje redovnog profesora biran je 1985. i 1990. U trajno zvanje redovitog profesora izabran je 1996., a potvrđen na Senatu Sveučilišta u Zagrebu 1997. godine.
Biran je u polju ekonomskih znanosti, a od 1990. godine i u polju informacijskih znanosti.
Autor je pet knjiga i suautor 21 knjiga i preko 300 stručnih i znanstvenih radova.
Od 1995/96 do 1.10.1999. bio je voditelj poslijediplomskog znanstvenog studija ˝Informacijske znanosti˝.
Bio je urednik je časopisa ˝Zbornik radova˝, zamjenik je predsjednika savjeta časopisa ˝Ekonomski vjesnik˝ i član uredništva časopisa ˝Management˝, ˝Varaždinski godišnjak˝ ;Ekonomski pregled.
Predavao je, odnosno predaje na dodiplomskim ili poslijediplomskim studijima na pet sveučilišta u Hrvatskoj (Zagreb, Rijeka, Split, Osijek i Dubrovnik) te na sveučilištima u Mostaru i Sarajevu.
Bio je predavač i voditelj na mnogobrojnim seminarima raznih organizatora, te sudionik većeg broja znanstvenih i stručnih skupova kao i konzultant.
U tri mandata bio je dekan Fakulteta organizacije i informatike (16.2.1982-1.9.1983, lipanj 1988.-30.9.1990. i 1.10.1999.-30.9.2001.) i prodekan u dva mandata (1975.-1978. i 1980.-1982.).
Bio je član Matičnog povjerenstva za informacijske znanosti.
Član Izvršnog vijeća skupštine općine Varaždin, bio je od 1990. do 1993.
Predsjednik Organizacijskog odbora Varaždinskih baroknih večeri, bio je 1991. i 1992. godine.
U razdoblju od 2002. do 2005. bio je član Gradskog vijeća. Sada je član Županijske skupštine.

Ukupno: 7
Napomena: Podaci o autorima su preneseni iz javno dostupnih izvora (Wikipedia, Google,... ).
Ako su objavljeni vaši podaci, a ne želite da budu vidljivi u ovom katalogu, molimo vas da nas kontaktirate.