Banner
Point d.o.o.

Mato Batorović

Mato Batorović
Rođen: 1947 Wikipedia
(Cernik kod Nove Gradiške, HRV)
Opis:Povjesničar
Jezik:hrv
Izvor:HRAŠĆE; http://www.mdc.hr

Mato Batorović rođen je u Cerniku kod Nove Gradiške 1947. godine, gdje je i završio osnovnu školu.
Franjevačku klasičnu gimnaziju pohađao je u Zagrebu.
Zbog slabog vida napušta studij povjesti, koji je upisao uz rad.
Kratko vrijeme radio je činovničke poslove u zagrebačkoj Jugobanci da bi krajem 1969. došao u Ilok i zaposlio se kao skladištar u Dvorcu Odescalchi, u kojemu je smješten i Muzej grada Iloka.
Budući da ga je oduvijek zanimala povijest i kuturna baština, povremeno je radio i kao vodič kroz stalni postav Muzeja.
Od 1972. stalno je zaposlen u Muzeju grada Iloka, koji djeluje u sastavu Narodnog sveučilišta.
Sljedećih dvadeset godina radi gotovo sve poslove u Muzeju, od prikupljanja građe na terenu, pripremanja i postavljanja izložaba do poslova v.d. ravnatelja.
Godine 1976. sudjeluje u obnovi rada Likovne kolonije u Iloku, koja je bila prva takva kolonija u ondašnjoj Jugoslaviji, održana već 1950./51. godine.
Kada je 1991. u Domovinskom ratu Ilok okupiran, Mato Batorović dobiva radno mjesto u MDC-u, u Zagrebu.
Kao ravnatelj Muzeja grada Iloka, uz pomoć građana Iloka i kolega muzealaca, organizira rad Muzeja grada Iloka u progonstvu.
Već 1992. pokreće dva važna kulturna projekta: Likovnu koloniju In signo terrae i okrugli stol Ilok-hrvatskoj kulturi.
Nakon Domovinskog rata 1997. godine među prvima se vraća u Ilok i oživljava rad Muzeja.
U suradnji s Katedrom za hrvatski jezik Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Pedagoškim fakultetom u Osijeku organizirao je skup Dani Julija Benešića.
Bio je stalni suradnik Iločkog lista, a objavljivao je i u Glasu Slavonije, Vukovarskim novinama te u stručnim muzejskim časopisima.
Suradnik je i vjerskih listova i časopisa.
Objavio je šest knjiga, bio sudionikom ili realizatorom niza projekata, uloživši golem napor u sređivanje muzejskog fundusa.
Za osobite zasluge u kulturi, uz brojna druga priznanja, odlikovan je 1998. i Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića.
U mirovini je od 2006. godine.

Ukupno: 1

Digitalizirani članci - Mato Batorović

HRAŠĆE : časopis za književnost umjetnost kulturu i povijest Vlastelinstvo Odescalchi u Iloku i Srijemu
Godina: 1999. Broj: 15 str. 11 -22
HRAŠĆE : časopis za književnost umjetnost kulturu i povijest Dr. Antun Bauer 1911.-2000.
Godina: 2000. Broj: 20 str. 15 -21
HRAŠĆE : časopis za književnost umjetnost kulturu i povijest Jubilejske ili svete godine u našim krajevima
Godina: 2000. Broj: 20 str. 23 -35
HRAŠĆE : časopis za književnost umjetnost kulturu i povijest Svete godine u Cerniku i cerničkom kraju
Godina: 2000. Broj: 21 str. 53 -60
HRAŠĆE : časopis za književnost umjetnost kulturu i povijest Šarengradske orgulje i orguljaši
Godina: 2001. Broj: 23 str. 67 -71
Napomena: Podaci o autorima su preneseni iz javno dostupnih izvora (Wikipedia, Google,... ).
Ako su objavljeni vaši podaci, a ne želite da budu vidljivi u ovom katalogu, molimo vas da nas kontaktirate.