Banner
Point d.o.o.

Ante Sekulić

Ante Sekulić
pseud: Jakov Šimun i Tin Kulić
Rođen: 16.11.1920.
(Tavankut, SRB)
Mjesto djelovanja:Zagreb
Opis:Književnik i književni povjesničar

Rođen 16. XI. 1920. u Tavankutu.
Filozofski fakultet završio u Zagrebu, gdje je i doktorirao.
Srednjoškolski profesor i profesor Pedagoške akademije u Rijeci.
Pjesnik, esejist, historik i književni znanstvenik.

Objavljena djela:
Sin nizina (pj.), Subotica, 1941.; Zvona bjeline (pj.), Subotica, 1941.; Govor bačkih Bunjevaca, Sombor, 1947.; Bilješke iz književnosti, I-II, Subotica, 1952.; Voltićev ričoslovnik (rasp.), Subotica, 1953.; Hrvatski realizam (rasp.), Zagreb, 1957.; Za naš književni jezik i pravopis (rasp.), Zagreb, 1959.; Dva priloga našoj kulturnoj povijesti (stu.), Zagreb, 1961.; Riječi i djela (es.), Delnice, 1963.; Iz književnosti (es.), Zagreb, 1964.; Teorija književnosti, Delnice, 1967.; Pregled povijesti književnosti, I-III, Delnice, 1968.; Naša gramatika, I-II, Delnice, 1968.; Vijenac uspomena (pj.), Zagreb, 1968.; Evropski realizam (rasp.), Delnice, 1968.; Drevni Bač (mo.), Split, 1978.; Tragom franjevačkog ljetopisa u Subotici, Split, 1978.; Narodni život i običaji bačkih Bunjevaca (stu.), Zagreb, 1986.; Bački Bunjevci i Šokci (stu.), Zagreb, 1989.; Slavonija, Srijem, Banat i Bačka (zbor.), Zagreb, 1993.; Hrvatska preporodna književnost u ugarskom Podunavlju do 1918. (rasp.), Zagreb, 1994.; Hrvatsko baranjski mjestopisi, Zagreb, 1996.; Naš velikan i graditelj povijesti Juraj Utišinović Martinušević, Zagreb, 1996.; Književnost podunavskih Hrvata u XX. stoljeću (rasp.), Zagreb, 1996.; Hrvatski srijemski mjestopisi, Zagreb, 1997.; Rasprave o jeziku bačkih Hrvata, Zagreb, 1998.; Umjetnost i graditeljstvo bačkih Hrvata, Zagreb, 1998.

Ante Sekulić živi i radi u Zagrebu.

Napomena: Podaci o autorima su preneseni iz javno dostupnih izvora (Wikipedia, Google,... ).
Ako su objavljeni vaši podaci, a ne želite da budu vidljivi u ovom katalogu, molimo vas da nas kontaktirate.