Banner
Point d.o.o.

Irena Pilaš

Irena Pilaš
Rođenje: 29.03.1957.
(Zagreb, HRV)
Opis:Knjižničarka, magistrica informacijskih znanosti
Jezik:hrvatski
Izvor:Drobilica br. 4

Irena Pilaš je rođena 29.03.1957. godine u Zagrebu.
U Zagrebu je završila osnovnu školu i gimnaziju, a diplomirala je geografiju na Prirodoslovno -
matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1981. godine i stekla zvanje diplomiranog inženjera geografije.
Od 1984. godine djelatna je u knjižničarstvu.
Stručni ispit iz knjižničarstva položila je 1987. godine.
Od 1991. godine zaposlena je u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zbirci službenih publikacija. Informacijski je specijalist za područje službenih publikacija i informacijskih izvora međunarodnih organizacija, stranih država i Republike Hrvatske.
U zvanje višeg knjižničara promaknuta je 2003. godine.
Sudjelovala je na brojnim domaćim i međunarodnim skupovima i objavila niz radova iz područja službenih publikacija, edukacije korisnika i knjižničara, te iz područja geografije.
Sudjelovala je kao član organizacijskog odbora u organizaciji nekoliko domaćih i međunarodnih skupova.
Bila je tajnica projekta (1994., 1999.) “Korisnici i korištenje knjižnice“ koji se provodio u NSK, pod stručnim vodstvom prof. dr. sc. Tefka Saračevića.
On joj je postao i mentorom za izradu magistarskog rada „Službene publikacije i digitalne knjižnice“ koji je 28.5.2005. pred komisjom u sastavu Damir Boras, Daniela Živković i Tefko Saračević uspješno obranila.
Uz to je dugogodišnja članica nekoliko stručnih udruga (HKD, HID, Hrvatsko geografsko društvo).
Predsjednica je Komisije za državne informacije i službene publikacije pri HKD-u i predavač u Centru
za stalno stručno usavršavanje knjižničara Hrvatske.

Ukupno: 5
Napomena: Podaci o autorima su preneseni iz javno dostupnih izvora (Wikipedia, Google,... ).
Ako su objavljeni vaši podaci, a ne želite da budu vidljivi u ovom katalogu, molimo vas da nas kontaktirate.