Banner
Point d.o.o.

Juraj Martinčević

Juraj Martinčević
Rođen: 06.09.1926. Wikipedia
(Mali Novaki, HRV)
Mjesto djelovanja:Varaždin
Opis:Redoviti profesor na FOI
Jezik:hrv
Izvor:35. obljetnica Ekonomskog i informacijskog studija u Varaždinu

Rođen je 6. rujna 1926. u Malim Novakima, općina Ivanec.
Osnovnu školu završio je u Druškovcu, a gimnaziju u Varaždinu.
Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Zagrebu 1961. godine.
Na istom Fakultetu apsolvirao je poslijediplomski studij privrednoga prava.
Doktorsku disertaciju pod naslovom ˝Vlasništvo kao ekonomska funkcija djelovanja zakona vrijednosti˝ obranio je 1974. godine na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu.

Više godina radio je u organima bivših narodnih odbora.
Od 1947. do 1955. godine u NO kotara Ivanec u funkciji odbornika i člana Izvršnog odbora; od 1955. do 1960. u općini Vinica, kotar Varaždin, na dužnosti tajnika NO općine; od 1960. do 1962. na poslovima pravnog savjetnika i stručnog suradnika u organima NO kotar. Varaždin.

Godine 1962. izabran je za nastavnika u Višoj ekonomskoj školi Varaždin u zvanju predavača za nastavu predmet ˝Privredno pravo˝.
U zvanje profesora na Višoj ekonomskoj školi Varaždin ponovno je izabran 1965. i 1970. godine.
U školskoj 1968/69. godini obavljao je i dužnot direktora Više ekonomske škole.

Godine 1975. izabran je u zvanje izvanrednog profesora na Fakultetu organizacije i informatike za predmet ˝Privredno pravo s osnovama prava˝.
U zvanje redovitog profesora izabran je 1980. godine za predmet ˝Privredno pravo˝.

Objavio je preko 70 znanstvenih i stručnih radova, te dvije knjige kao autor i jednu kao suautor.
Umirovljen je 1985.godine.

Napomena: Podaci o autorima su preneseni iz javno dostupnih izvora (Wikipedia, Google,... ).
Ako su objavljeni vaši podaci, a ne želite da budu vidljivi u ovom katalogu, molimo vas da nas kontaktirate.