Banner
Point d.o.o.

Vjekoslav Bratulić

Vjekoslav Bratulić
Rođen: 23.03.1911. Wikipedia
(Veli Ježenj, HRV)
Umro: 02.01.1995.
Mjesto djelovanja:Rijeka, Zagreb
Opis:Povjesničar
Izvor:Istarska enciklopedija

Bratulić, Vjekoslav, povjesničar (Veli Ježenj kraj Pazina, 23.III.1911 – Rijeka, 2.I.1995).
Gimnaziju je pohađao u Pazinu, a nakon emigracije iz Istre živio u Karlovcu.
U Zagrebu je 1936. diplomirao i 1937. doktorirao iz prava.
U studentskim danima objavio je rad o Šimunu Bratuliću (1936) te djelovao u Istarskom akademskom društvu (tajnik pa predsjednik), a bio je i tajnik Društva Istra u Zagrebu.
Od 1945. do 1947. sudjelovao u radu Komisije za razgraničenje Jugoslavije i Italije.
Zatim je radio u drž. ustanovama, a od 1952. u Jadranskom institutu JAZU (danas Zavod za povijesne i društvene znanosti HAZU) u Rijeci, gdje je stekao zvanje znan. savjetnika, i bio njegovim ravnateljem od 1954. do umirovljenja 1980.
Bio je također dugogodišnjim predsjednikom Povijesnoga društva u Rijeci i gl. urednikom njegova › Jadranskoga zbornika.
Dobitnik je Nagrade grada Rijeke za životno djelo (1981) i dr. priznanja.
Objavio je radove o polit., prav., etn. i kult. povijesti Istre: Rovinjsko selo (1959), Dokumenti o obrani i istrebljenju hrvatskih škola u Istri pod Italijom (1955), Urbari pazinskog feuda (XVI.st.), I–II, (1964–65), Politički sporazumi Hrvatsko-slovenskog kluba zastupnika u Istarskom saboru (1884–1901) (1967), Vincenzo Morosini IV.
Catastico generale dei boschi della Provincia dell’Istria (1775–1776), Terminazione de C.E. sopra boschi.
Naredjenje P. K. varh dubravah (1777), 1980.

LIT.: D. Munić, Dr.
Vjekoslav Bratulić (1911–1995) (In memoriam), Vjesnik Istarskog arhiva, 1994/95, (1998), 4–5.

D.Munić

Napomena: Podaci o autorima su preneseni iz javno dostupnih izvora (Wikipedia, Google,... ).
Ako su objavljeni vaši podaci, a ne želite da budu vidljivi u ovom katalogu, molimo vas da nas kontaktirate.