Banner
Point d.o.o.

Makso Peloza

Makso Peloza
Rođen: 15.09.1915. Wikipedia
(Vele Mune, HRV)
Umro: 20.07.1989.
Opis:Svećenik, povjesničar, geograf i paleograf
Izvor:Istrapedia

Peloza, Makso, svećenik, povjesničar, geograf i paleograf (Vele Mune, 15.IX.1915 – Rijeka, 20.VII.1989).
U Zagrebu je diplomirao povijest na Filozofskom fakultetu (1942), a bogosloviju na Bogoslovnom fakultetu (1943).
Od 1945. do 1951. u Pazinu je bio nastavnik i podravnatelj Hrvatske klasične gimnazije te je vodio staroslavenski seminar.
Zatim studirao u rimskoj Vatikansko-diplomatičkoj školi, u kojoj je završio tečaj arhivistike (1955) te paleografije i diplomatike (1959).
U Rimu je na Gregoriani 1966. doktorirao disertacijom La rinascita dell’ordine domenicano nella Dalmazia e a Ragusa durante il giuseppinismo in dissoluzzione (1827–1852).
Od 1969. do umirovljenja 1981. radio je u Sjevernojadranskom institutu za etničke odnose, historiju i ekonomiju JAZU u Rijeci.
Bavio se prikupljanjem arhivskoga gradiva, zaštitom i očuvanjem župnih arhiva te obradbom crkv. povijesti Istre, Rijeke, Kvarnerskog primorja i otoka te Gorskoga kotara i njihova širega susjednog područja.
Objavio je više pov. pregleda i bibliografija te različite radove o povijesti Crkve, posebno o razvoju njezinih pokrajinskih organizacija te o djelovanju pojedinih crkv. i svjetovnih ličnosti: Benessa (Beneša) Pietro (1966), Hijerarhijski i teritorijalni razvoj Goričke crkvene provincije 1749–1965 (1970), Nicolo de Re. La curia Romana, Lineamenti storico-juridici (1970), Biskup Juraj Dobrila.
Rezime rimske dokumentacije (1973), Riječka metropolija.
Bibliografija.
Karte (1973), Bibliografija Mošćenica (1973), Arhitekt i kartograf Ivan Klobučarić (1975), Urbar selâ Vele i Male Mune i Žejane iz godine 1574. (1981), Pregled povijesti Opatijskog krasa (1983).

LIT.: D. Munić, Dr.
Makso Peloza (nekrolog), Jadranski zbornik, 1991, 14.

D. Munić

Napomena: Podaci o autorima su preneseni iz javno dostupnih izvora (Wikipedia, Google,... ).
Ako su objavljeni vaši podaci, a ne želite da budu vidljivi u ovom katalogu, molimo vas da nas kontaktirate.