Banner
Point d.o.o.

Pero Samaržija

Pero Samaržija
(HRV)
Mjesto djelovanja:Zagreb
Opis:Liječnik
Ukupno: 1

Digitalizirani članci - Pero Samaržija

Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Kako treba da leži tuberkulozni bolesnik. : Prilog izučavanju kinetike prsnog koša u različitim položajima tijela.
Godina: 1941. Broj: 1 str. 1 -11
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Kako treba da leži tuberkulozni bolesnik
Godina: 1941. Broj: 2 str. 85 -93
Napomena: Podaci o autorima su preneseni iz javno dostupnih izvora (Wikipedia, Google,... ).
Ako su objavljeni vaši podaci, a ne želite da budu vidljivi u ovom katalogu, molimo vas da nas kontaktirate.