Banner
Point d.o.o.

Milan Špoljar

Milan Špoljar
Opis:Liječnik
Ukupno: 2

Digitalizirani članci - Milan Špoljar

Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Rak donje usne kod žena
Godina: 1947. Broj: 8-09 str. 234 -235
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Prilog sudsko-medicinskom i toksikološkom prosuđivanju trovanja talijem
Godina: 1948. Broj: 4-05 str. 215 -219
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Novija otkirća na polju nuklearne fizike i njihova primjena u medicini
Godina: 1949. Broj: 7-08 str. 230 -233
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Prikaz nekoliko bolesnika sa malignim tumorima iz područja otorino-laringologije, liječenih pomoću radioterapije kao glavne ili jedine metode liječenja
Godina: 1953. Broj: 3-04 str. 102 -107
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Najnovije metode liječenja malignih procesa pomoću radioaktivnih izotopa
Godina: 1955. Broj: 5-07 str. 274 -285
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Borba protiv raka u Narodnoj republici Hrvatskoj
Godina: 1962. Broj: 10 str. 985 -993
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Uloga praktičnog liječnika u ranom otkrivanju raka
Godina: 1963. Broj: 5 str. 537 -540
Napomena: Podaci o autorima su preneseni iz javno dostupnih izvora (Wikipedia, Google,... ).
Ako su objavljeni vaši podaci, a ne želite da budu vidljivi u ovom katalogu, molimo vas da nas kontaktirate.