Banner
Point d.o.o.

Vjekoslav Juričić

Vjekoslav Juričić
Opis:Liječnik
Ukupno: 1

Digitalizirani članci - Vjekoslav Juričić

Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Spirografsko ispitivanje ventilacije pluća u mirovanju
Godina: 1964. Broj: 4 str. 477 -490
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Ergospirometrija
Godina: 1964. Broj: 5 str. 601 -611
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Komparativno ispitivanje bronhospazmolitičkog efekta alupenta i aleudrina spirometrijskim ispitivanjem ventilacije pluća
Godina: 1970. Broj: 2 str. 217 -222
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Značenje ispitivanja funkcije disanja kod tumora bronha u torakalnoj kirurgiji
Godina: 1970. Broj: 5 str. 563 -571
Napomena: Podaci o autorima su preneseni iz javno dostupnih izvora (Wikipedia, Google,... ).
Ako su objavljeni vaši podaci, a ne želite da budu vidljivi u ovom katalogu, molimo vas da nas kontaktirate.