uro Papi

uro Papi
Opis:Neuropshihijatar
Ukupno: 1
Varadin : Opa bolnica, Medicinski centar Varadin, Radna jedinica za sveobuhvatnu psihijatrijsku zatitu, 1988. - (Varadin : Varteks RO Tiskara Varadin)
(Mala biblioteka varadinske sveobuhvatne psihijatrijske zatite u zajednici ; sv.4)
WM274 PAPIlij 1988
Napomena: Podaci o autorima su preneseni iz javno dostupnih izvora (Wikipedia, Google,... ).
Ako su objavljeni vaši podaci, a ne želite da budu vidljivi u ovom katalogu, molimo vas da nas kontaktirate.