Banner
Point d.o.o.

Ivan Babi

Ivan Babi
(HRV)
Opis:Lijenik
Izvor:Lijeniki vjesnik

Ivan Babi, doktor sveukupne medicine, doktor medicinskih nauka, specijalista za bakteriologiju, ef Bakteriolokog laboratorija Klinike za djeje bolesti alata Medicinskog fakulteta u Zagrebu.

Ukupno: 2

Digitalizirani članci - Ivan Babi

Lijeniki vjesnik : glasilo Hrvatskoga lijenikog zbora. - Sistem uranjanja hranjive podloge (dip-slide) u dokazivanju kvalitativne i kvantitativne bakteriurije
Godina: 1972. Broj: 1 str. 41 -47
Napomena: Podaci o autorima su preneseni iz javno dostupnih izvora (Wikipedia, Google,... ).
Ako su objavljeni vaši podaci, a ne želite da budu vidljivi u ovom katalogu, molimo vas da nas kontaktirate.