Banner
Point d.o.o.

Jovan Rašković

Jovan Rašković
Opis:Liječnik, neuropsihijatar
Izvor:Liječnički vjesnik

Jovan Rašković, doktor svuekupne medicine, specijalista neuropsihijatar Neuropsihijatrijskog odjeljenja Medicinskog centra u Šibeniku.

Ukupno: 1

Digitalizirani članci - Jovan Rašković

Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Neki neurofiziološki pogledi na intoksikacije
Godina: 1972. Broj: 4 str. 186 -189
Napomena: Podaci o autorima su preneseni iz javno dostupnih izvora (Wikipedia, Google,... ).
Ako su objavljeni vaši podaci, a ne želite da budu vidljivi u ovom katalogu, molimo vas da nas kontaktirate.