Banner
Point d.o.o.

Mirko Zaninović

Mirko Zaninović
Opis:Liječnik
Izvor:Liječnički vjesnik

Mirko Zaninović, doktor sveukupne medicine, liječnik internist, specijalist interne medicine, šef Internog odjela Medicinskog centra u Šibeniku; šef Službe za unutrašnje bolesti Medicinskog centra u Šibeniku.

Ukupno: 1

Digitalizirani članci - Mirko Zaninović

Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Rehabilitacija nakon infarkta miokarda
Godina: 1972. Broj: 7 str. 321 -323
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Orijentacijska dijagnostika otrovanja pesticidima
Godina: 1977. Broj: 12 str. 728 -730
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Odnos primoimplantacija trajnih električnih stimulatora srca prema broju populacije u šibenskoj općini
Godina: 1978. Broj: 1 str. 20 -24
Napomena: Podaci o autorima su preneseni iz javno dostupnih izvora (Wikipedia, Google,... ).
Ako su objavljeni vaši podaci, a ne želite da budu vidljivi u ovom katalogu, molimo vas da nas kontaktirate.