Banner
Point d.o.o.

Eduard Peruško

Eduard Peruško
Opis:Liječnik
Izvor:Liječnički vjesnik

Eduard Peruško, doktor sveukupne medicine, specijalista za anesteziologiju i reanimaciju, šef odjela za intenzivnu njegu Klinike za neurokirurgiju Medicinskog fakulteta u Zagrebu.

Ukupno: 1

Digitalizirani članci - Eduard Peruško

Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Bolesnici s ugrađenim električnim stimulatorom srca u dodiru s električnim medicinskim aparatom
Godina: 1972. Broj: 7 str. 348 -349
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Medicinsko-pravno gledište na mehaničku ventilaciju
Godina: 1976. Broj: 9 str. 506 -508
Napomena: Podaci o autorima su preneseni iz javno dostupnih izvora (Wikipedia, Google,... ).
Ako su objavljeni vaši podaci, a ne želite da budu vidljivi u ovom katalogu, molimo vas da nas kontaktirate.