Banner
Point d.o.o.

Dragica Zaklan-kavić

Dragica Zaklan-kavić
Opis:Liječnik, oralni kirurg
Izvor:Liječnički vjesnik

Dragica Zaklan-Kavić, magister bioloških nauka, specijalist oralne kirurgije asistent, naslovni docent u Zavodu za oralnu kirurgiju Stomatološkog fakulteta u Zagrebu.

Ukupno: 1

Digitalizirani članci - Dragica Zaklan-kavić

Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Presađivanje zubnih zametaka u štakora I. presađivanje zametaka u singene primaoce
Godina: 1974. Broj: 9 str. 531 -535
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Presađivanje zubnih zametaka u štakora II. uloga ˝jakog˝ sustava tkivne snošljivosti (Ag B) u preađivanju zubnih zametaka
Godina: 1974. Broj: 9 str. 535 -540
Napomena: Podaci o autorima su preneseni iz javno dostupnih izvora (Wikipedia, Google,... ).
Ako su objavljeni vaši podaci, a ne želite da budu vidljivi u ovom katalogu, molimo vas da nas kontaktirate.