Banner
Point d.o.o.

Radmilo Rončević

Radmilo Rončević
Opis:liječnik
Izvor:Liječnički vjesnik

Radmilo Rončević, doktor sveukupne medicine, doktor stomatologije, doktor znanosti, specijalist za maksilofacijalnu kirurgiju, sanitetski potpukovnik, liječnik na Kirurškom odjelu Vojne bolnice Zagreb.

Ukupno: 1

Digitalizirani članci - Radmilo Rončević

Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Bolest mačje ogrebotine u cervikofacijalnoj regiji
Godina: 1976. Broj: 12 str. 665 -666
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Značaj i uloga biohemijskih imunoloških vrednosti parotidne pljuvačke u patogenezi hroničnog rekurentnog parotitisa
Godina: 1978. Broj: 6 str. 339 -344
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Razlike Sjögrenovog sindroma i Mikuliczeve bolesti
Godina: 1979. Broj: 7 str. 423 -426
Napomena: Podaci o autorima su preneseni iz javno dostupnih izvora (Wikipedia, Google,... ).
Ako su objavljeni vaši podaci, a ne želite da budu vidljivi u ovom katalogu, molimo vas da nas kontaktirate.