Banner
Point d.o.o.

Tomislav ukovi

Tomislav ukovi
Opis:lijenik
Izvor:Lijeniki vjesnik

Tomislav ukovi, doktor sveukupne medicine, specijalist iz interne medicine na Internoj klinici bolnice Dr. M. Stojanovi u Zagrebu.

Ukupno: 1

Digitalizirani članci - Tomislav ukovi

Lijeniki vjesnik : glasilo Hrvatskoga lijenikog zbora. - Neke znaajke tromboembolije plua u internistikih bolesnika
Godina: 1977. Broj: 9 str. 539 -545
Lijeniki vjesnik : glasilo Hrvatskoga lijenikog zbora. - Plazmocitom i amiloidna artropatija aka nalik na reumatoidni artritis
Godina: 1977. Broj: 12 str. 739 -742
Napomena: Podaci o autorima su preneseni iz javno dostupnih izvora (Wikipedia, Google,... ).
Ako su objavljeni vaši podaci, a ne želite da budu vidljivi u ovom katalogu, molimo vas da nas kontaktirate.