Ivo Mlinarić

Ivo Mlinarić
Rođen: 07.05.1922.
(Vinkovci, HRV)
Umro: 20.12.2010.
Opis:Kirurg
Jezik:hrv
Izvor:ZAVIČAJNA ZBIRKA - Bjelovar

(Vinkovci, 1922), kirurg
Gimnaziju završava u Bihaću, a Medicinski fakultet u Zagrebu 1947. godine.
Aktivni sudionik u II.svjetskom ratu i Domovinskom ratu u zdravstvenoj službi.
Pripravnički staž obavio je u Općoj bolnici ˝Braća Sabol˝ u Rijeci a zatim radi kao kotarski liječnik u Delnicama i Fužinama da bi specijalizaciju iz kirurgije započeo pod kraj 1950. godine u Općoj bolnici u Zadru i završio u Općoj bolnici ˝Merkur˝ u Zagrebu i na Kirurškoj klinici ˝Rebro˝ u Zagrebu gdje polaže specijalistički ispit iz opće kirurgije 1956.godine.
Od 1961.do 1965. godine radi kao predstojnik kirurške službe u Općoj bolnici Virovitica gdje započinje gradnju kirurškog operacijskog trakta a nakon dvije godine preuzima vodstvo kirurške službe u Općoj bolnici Bjelovar gdje uvodi rad u eksperimentalnoj kirurgiji i započinje rad na doktorskoj disertaciji.
Nakon toga zasniva stalni radni odnos sa Kirurškom klinikom Bolnice ˝Dr.Mladen Stojanović˝ u Zagrebu.
Doktorsku disertaciju brani na Medicinskom fakultetu u Zagrebu 1967. godine.
Zvanje primariusa dobiva od Saveznog sekretarijata za narodno zdravlje 1968.godine.
Usavršavao se u Stocholmu, Lundu, Parizu, Essenu, Hamburgu, Montrealu....
Godine 1977, izabran je za naslovnoga redovnog profesora kirurgije Medicinskog fakulteta.
Savjetnik je u mnogim državnim tjelima, a od 1987. do 1991. godine bio je savjetnik Djelatnosti opće kirurgije u Medicinskom centru Bjelovar.
Od 1993.do 1995. godine bio je predavač za predmet Prometna medicina na Fakultetu prometnih znaosti u Zagrebu.
Objavio je u domaćim i stranim časopisima preko 200 radova i izdao sedam monografija, udžbenika i knjiga.

Ukupno: 1
1

LIJEČNIČKI VJESNIK
Zagreb : Hrvatski liječnički zbor, 1877-. -
61 LIJV
Detaljno

Digitalizirani članci - Ivo Mlinarić

Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Liječnje panaricija i gnojnih upala dlana
Godina: 1953. Broj: 3-04 str. 109 -112
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Prikaz slučaja multiple ehinokokoze abdomena
Godina: 1958. Broj: 1-02 str. 109 -114
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Selektivna tripsija vagusa u eksperimentu i terapiji peptičkog ulkusa
Godina: 1972. Broj: 7 str. 327 -335
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Implantacija trajnog elektrostimulatora srca epigastričnim transdijafragmalnim putem
Godina: 1974. Broj: 6 str. 368 -372
Napomena: Podaci o autorima su preneseni iz javno dostupnih izvora (Wikipedia, Google,... ).
Ako su objavljeni vaši podaci, a ne želite da budu vidljivi u ovom katalogu, molimo vas da nas kontaktirate.