Dušan Zečević

Dušan Zečević
Opis:Vještak za sudsku medicinu
Izvor:Liječnički vjesnik

Dušan Zečević, doktor medicinskih nauka, naslovni docent za predmet sudska medicina Medicinskog fakulteta u Zagrebu, specijalist za sudsku medicinu.

Ukupno: 1
1

LIJEČNIČKI VJESNIK
Zagreb : Hrvatski liječnički zbor, 1877-. -
61 LIJV
Detaljno

Digitalizirani članci - Dušan Zečević

Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Sudskomedicinske osebine povreda mekih dijelova lica
Godina: 1970. Broj: 5 str. 595 -598
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Liječnička odgovoronost u novom krivičnom zakonodavstvu SFRJ
Godina: 1978. Broj: 9 str. 565 -566
Napomena: Podaci o autorima su preneseni iz javno dostupnih izvora (Wikipedia, Google,... ).
Ako su objavljeni vaši podaci, a ne želite da budu vidljivi u ovom katalogu, molimo vas da nas kontaktirate.