Fedor Raić

Fedor Raić
Rođen: 1925
Opis:liječnik, pedijatar
Izvor:Liječnički vjesnik

Fedor Raić, doktor sveukupne medicine, doktor medicinskih znanosti, specijalist iz pedijatrije, izvanredni profesor Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, šef dojenačkog odjela i jedinice za gastroenterologiju Klinike za dječje bolesti Šalata.

Ukupno: 1
1

LIJEČNIČKI VJESNIK
Zagreb : Hrvatski liječnički zbor, 1877-. -
61 LIJV
Detaljno

Digitalizirani članci - Fedor Raić

Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - O galaktozemiji (s prikazom vlastitog bolesnika)
Godina: 1976. Broj: 2 str. 95 -99
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Naša iskustva s peroralnom aspiracijskom biopsijom sluznice tankog crijeva
Godina: 1977. Broj: 10 str. 595 -598
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Bolesnik s infantilnim oblikom neurovisceralne lipidoze
Godina: 1978. Broj: 5 str. 302 -304
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Pneumocystis carinii pneumonija na odjelu za dojenčad Klinike za dječje Šalata u toku 10 godina (1967-77. g.)
Godina: 1978. Broj: 8 str. 495 -499
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Hiertrofična stenoza pilorusa 13-godišnje iskustvo
Godina: 1979. Broj: 12 str. 768 -772
Napomena: Podaci o autorima su preneseni iz javno dostupnih izvora (Wikipedia, Google,... ).
Ako su objavljeni vaši podaci, a ne želite da budu vidljivi u ovom katalogu, molimo vas da nas kontaktirate.