Arpad Hahn

Arpad Hahn
Rođen: 23.07.1903.
(Novakovec kraj Preloga, HRV)
Umro: 12.09.1967.
Opis:Liječnik, internist
Izvor:Hrvatski biografski leksikon

HAHN, Arpad, internist (Novakovec kraj Preloga, 23. VII. 1903 — Rab, 12. IX. 1967).
U Zagrebu završio gimnaziju 1923. i studij medicine 1929.
Specijalizaciju iz interne medicine započinje 1930. u Klinici za unutarnje bolesti u Zagrebu, nastavlja 1930–31. u Kölnu i Freiburgu, a završava 1936. u Zagrebu.
Ne mogavši dobiti stalno namještenje u struci, izdržavao se kao predstavnik farmaceutske industrije, a 1936. prihvaća mjesto asistenta u Centralnome rentgenološkom institutu zagrebačkoga Medicinskog fakulteta.
U proljeće 1941. otpušten je iz službe i upućen u Bosnu na suzbijanje endemskog sifilisa, 1942. radi kao rendgenolog u Mostaru.
Odatle 1943. bježi u Dubrovnik, ali ga Talijani interniraju u logor na Rabu.
Po kapitulaciji Italije u rujnu 1943. pristupa partizanima kao upravitelj bolnice Daruvarskoga vojnog područja, potom kao predavač na višem sanitetskom tečaju pri Vrhovnom štabu te glavni terapeut u Sanitetskom odjeljenju Glavnog štaba Hrvatske.
Nakon demobilizacije u ljeto 1945. izabran je za izvanrednog, a 1959. za redovitog profesora zagrebačkoga Medicinskog fakulteta u Klinici za unutarnje bolesti.
Od 1945. prvi je suradnik i pomoćnik reaktiviranog predstojnika Klinike I. H. Botterija, a po njegovu umirovljenju 1951. postaje predstojnikom.
God. 1946. seli Internu kliniku u veći prostor na Rebru, modernizira je, okuplja suradnike i organizira njihovo usavršavanje te oživljuje znanstveno-istraživački rad.
Unaprijedio je i nastavu te je njegovim zauzimanjem izgrađena središnja predavaonica na Rebru i povećana briga za standard studenata.
God. 1950. kao stipendist WHO boravi u skandinavskim zemljama i Švicarskoj. — Na području interne medicine napose se bavio gastroenterologijom i hepatologijom, patofiziologijom i klinikom prehrane, dijetetikom te poremećajima metabolizma (posebice željeza i bakra), a na području rendgenologije hepatolijenografijom i biološkom kontrolom rendgenskog zračenja.
Uvidjevši značenje talasoterapije, na Rabu je 1954. osnovao klinički odjel za talasoterapiju i rehabilitaciju.
Radove je objavljivao u časopisima: Klinische Wochenschrift (Berlin 1929, 1931, 1961), Liječnički vjesnik (1929, 1932–36, 1940, 1945, 1947–51, 1954, 1957–58, 1960, 1963–66), Wiener klinische Wochenschrift (1929, 1956), Medicinski pregled (Beograd—Zagreb—Ljubljana—Sofija 1932, 1947, 1964), Medicus (1934), Strahlentherapie (Berlin 1935), Radiološki glasnik (1937–39), Schweizerische medizinische Wochenschrift (Basel 1937), Vojnosanitetski pregled (Beograd 1943–44, 1946), Klinische Medizin (Beč 1951), Medicinski glasnik (1951–52, 1957, 1966), Acta chirurgica Iugoslavica (1952), Medicinski zbornik (Cetinje 1953, 1955), Ljetopis JAZU (1956, 61, 1959, 63, 1961, 65, 1963, 69), Acta radiologica (Stockholm 1957), Radovi Medicinskog fakulteta u Zagrebu (1957, 1960), Reumatizam (1957–58), Acta endocrinologica (Kobenhavn 1961), Acta medica Iugoslavica (1962), Rad JAZU (1963, 332), Acta medica Scandinavica (Stockholm 1964–66), Bulletin international (1964, 15).
Surađivao je u udžbenicima i priručnicima: I. H. Botteri i dr.: Interna medicina (Zagreb 1951–62), Higijena ishrane (Beograd—Zagreb 1954), Izabrana poglavlja iz interne medicine, 1–6 (Zagreb 1954–61), Nova iskustva u internoj medicini (Beograd—Zagreb 1955), Opća medicina (Zagreb 1964).
Unaprijedio je ne samo Kliniku za unutarnje bolesti, već i struku, stvorivši zagrebačku internističku školu koja je pridonijela razvoju cjelokupne interne medicine u Hrvatskoj, a javnim djelovanjem našu zdravstvenu službu u cjelini.
Nagrađen je 1967. Nagradom grada Zagreba za životno djelo.

DJELA:
- Bubrežne bolesti, 1–2 (suautor M. Grossmann). Karlovac 1931–1932.
— Šećerna bolest (suautor M. Grossmann). Zagreb 1935.
— Dijetetika (suautor V. Mikuličić). Beograd—Zagreb 1960.

Ukupno: 2
Karlovac, 1932. -
(Medicinska biblioteka ; sv. 31-32)
61 GROSS bub
2

LIJEČNIČKI VJESNIK
Zagreb : Hrvatski liječnički zbor, 1877-. -
61 LIJV
Detaljno

Digitalizirani članci - Arpad Hahn

Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Trapija perniciozne anemije jetrom
Godina: 1929. Broj: 5 str. 217 -222
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Endonazalno liječenje diabetes insipidus-a
Godina: 1929. Broj: 7 str. 308 -310
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Novi diuretikum Novurit
Godina: 1930. Broj: 30 str. 1 -4
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - O hepatolijenografiji
Godina: 1932. Broj: 4 str. 190 -192
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Lymphogranuloma tonsillae - Leucaemia lymphatica acuta (Dva hematološka slučaja)
Godina: 1932. Broj: 4 str. 224 -228
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - O hepatolijenografiji
Godina: 1932. Broj: 20 str. 17 -18
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Dva hematološka slučaja
Godina: 1932. Broj: 20 str. 31 -32
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Hypochloremička stanja i dijeta bez soli
Godina: 1933. Broj: 6 str. 253 -261
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Iz prakse: Racionalna terapija ugljenom
Godina: 1934. Broj: 8 str. 362 -364
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Utjecaj timusa na broj leukocita
Godina: 1935. Broj: 7 str. 283 -284
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Terapija edema
Godina: 1935. Broj: 8 str. 342 -344
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Skupni referat: Pankreatične bolesti
Godina: 1936. Broj: 1 str. 36 -37
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Pojava i kretanje internih bolesti za vrijeme NOB na teritoriju Hrvatske
Godina: 1945. Broj: 5-06 str. 97 -100
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Peptički ulkus i njegovo socijalno-medicinsko značenje
Godina: 1947. Broj: 6-07 str. 152 -160
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Suvremena terapija upale pluća
Godina: 1948. Broj: 2-03 str. 49 -57
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - O patofiziologiji štitnjače i djelovanju antitireoidnih tvari
Godina: 1949. Broj: 11-12 str. 373 -382
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - XXVII. kongres internista francuskoga jezika
Godina: 1950. Broj: 1 str. 30 -33
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Slučaj Sjorgen sindroma
Godina: 1951. Broj: 12 str. 313 -316
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Kliničko značenje deficita željeza
Godina: 1954. Broj: 1-02 str. 8 -19
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - O atipičnim oblicima amebijaze
Godina: 1954. Broj: 3-04 str. 128 -137
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Značenje određivanja željeza u serumu u diferencijalnoj dijagnostici bolesti jetre
Godina: 1955. Broj: 3-04 str. 138 -143
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - O značenju talasoterapije na našem Jadranu
Godina: 1957. Broj: 9-10 str. 542 -549
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Akutni pankreatitis
Godina: 1958. Broj: 1-02 str. 33 -50
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Hereditarne hemoraške teleangiektazije - M. Osler
Godina: 1960. Broj: 1 str. 15 -22
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Terapija citostaticima
Godina: 1960. Broj: 5 str. 407 -423
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - O porfirijama i porfirinurijama
Godina: 1960. Broj: 12 str. 969 -976
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Gastroduodenalni ulkus kod nas
Godina: 1961. Broj: 4 str. 365 -386
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Utjecaj izmjenjivača desferrioxamin B na metabolizam željeza
Godina: 1965. Broj: 12 str. 1329 -1338
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Koža u dijagnostici ciroze jetre
Godina: 1966. Broj: 8 str. 963 -968
Napomena: Podaci o autorima su preneseni iz javno dostupnih izvora (Wikipedia, Google,... ).
Ako su objavljeni vaši podaci, a ne želite da budu vidljivi u ovom katalogu, molimo vas da nas kontaktirate.