Nikola Gržetić

Nikola Gržetić
Rođen: 1838
(Dobrinj na Krku, HRV)
Umro: 26.11.1909.
Opis:Liječnik
Jezik:hrv
Izvor:Liječnički vjesnik god. 1878. br.2., 1909. br.12 str.316
Ukupno: 1
1

LIJEČNIČKI VJESNIK
Zagreb : Hrvatski liječnički zbor, 1877-. -
61 LIJV
Detaljno

Digitalizirani članci - Nikola Gržetić

Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - O razplodu
Godina: 1878. Broj: 2 str. 21 -28
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - O pošastih
Godina: 1888. Broj: 1 str. 1 -7
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - O pošastih (Nastavak)
Godina: 1888. Broj: 2 str. 17 -19
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - O pošastih (Nastavak)
Godina: 1888. Broj: 3 str. 33 -35
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - O pošastih (Nastavak)
Godina: 1888. Broj: 4 str. 49 -51
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - O pošastih (Nastavak)
Godina: 1888. Broj: 5 str. 65 -67
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - O pošastih (Nastavak)
Godina: 1888. Broj: 6 str. 81 -83
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - O pošastih (Nastavak)
Godina: 1888. Broj: 7 str. 97 -101
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - O pošastih (Nastavak)
Godina: 1888. Broj: 8 str. 113 -117
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - O pošastih (Nastavak)
Godina: 1888. Broj: 9 str. 129 -133
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - O pošastih (Nastavak)
Godina: 1888. Broj: 10 str. 145 -147
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - O pošastih (Nastavak)
Godina: 1888. Broj: 11 str. 165 -169
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - O pošastih (Nastavak)
Godina: 1888. Broj: 12 str. 177 -183
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - O pošastih (Nastavak)
Godina: 1889. Broj: 1 str. 1 -3
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - O pošastih (Nastavak)
Godina: 1889. Broj: 2 str. 17 -19
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - O pošastih (Nastavak)
Godina: 1889. Broj: 3 str. 33 -35
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - O pošastih (Nastavak)
Godina: 1889. Broj: 4 str. 49 -51
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - O pošastih (Nastavak)
Godina: 1889. Broj: 5 str. 65 -67
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - O pošastih (Nastavak)
Godina: 1889. Broj: 6 str. 81 -83
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - O pošastih (Nastavak)
Godina: 1889. Broj: 7 str. 97 -99
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - O pošastih (Nastavak)
Godina: 1889. Broj: 8 str. 111 -113
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - O pošastih (Nastavak)
Godina: 1889. Broj: 9 str. 127 -129
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - O pošastih (Nastavak)
Godina: 1889. Broj: 10 str. 143 -147
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - O pošastih (Nastavak)
Godina: 1889. Broj: 11 str. 157 -161
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - O pošastih (Nastavak)
Godina: 1889. Broj: 12 str. 173 -175
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - O pošastih (Nastavak)
Godina: 1890. Broj: 2 str. 17 -19
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - O pošastih (Nastavak)
Godina: 1890. Broj: 3 str. 33 -35
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - O pošastih (Nastavak)
Godina: 1890. Broj: 4 str. 49 -53
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - O pošastih (Nastavak)
Godina: 1890. Broj: 5 str. 65 -69
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - O pošastih (Nastavak)
Godina: 1890. Broj: 6 str. 81 -85
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - O pošastih (Nastavak)
Godina: 1890. Broj: 7 str. 97 -101
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - O pošastih (Nastavak)
Godina: 1890. Broj: 8 str. 113 -117
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - O pošastih (Nastavak)
Godina: 1890. Broj: 9 str. 129 -133
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - O pošastih (Nastavak)
Godina: 1890. Broj: 10 str. 145 -149
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - O pošastih (Nastavak)
Godina: 1890. Broj: 11 str. 161 -165
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - O pošastih (Nastavak)
Godina: 1890. Broj: 12 str. 177 -181
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - O pošastih (Nastavak)
Godina: 1891. Broj: 1 str. 1 -7
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - O pošastih (Nastavak)
Godina: 1891. Broj: 2 str. 17 -21
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - O pošastih (Nastavak)
Godina: 1891. Broj: 3 str. 33 -37
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - O pošastih (Nastavak)
Godina: 1891. Broj: 4 str. 49 -53
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - O pošastih (Nastavak)
Godina: 1891. Broj: 5 str. 65 -71
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - O pošastih (Nastavak)
Godina: 1891. Broj: 6 str. 81 -87
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - O pošastih (Nastavak)
Godina: 1891. Broj: 7 str. 97 -103
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - O pošastih (Nastavak)
Godina: 1891. Broj: 8 str. 113 -119
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - O pošastih (Nastavak)
Godina: 1891. Broj: 9 str. 129 -133
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - O pošastih (Nastavak)
Godina: 1891. Broj: 10 str. 145 -149
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - O pošastih (Nastavak)
Godina: 1891. Broj: 11 str. 161 -165
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - O pošastih (Svršetak)
Godina: 1891. Broj: 12 str. 177 -187
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - O skrovištih kužnih klica i načinu okuživanja
Godina: 1892. Broj: 3 str. 33 -37
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - O skrovištih kužnih klica i načinu okuživanja (Nastavak)
Godina: 1892. Broj: 4 str. 49 -57
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - O skrovištih kužnih klica i načinu okuživanja (Nastavak)
Godina: 1892. Broj: 6 str. 81 -85
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - O skrovištih kužnih klica i načinu okuživanja (Nastavai i svršetak)
Godina: 1892. Broj: 8 str. 129 -143
Napomena: Podaci o autorima su preneseni iz javno dostupnih izvora (Wikipedia, Google,... ).
Ako su objavljeni vaši podaci, a ne želite da budu vidljivi u ovom katalogu, molimo vas da nas kontaktirate.