Banner
Point d.o.o.

Josip Derenčin

Josip Derenčin
Opis:Autor
Izvor:Liječnički vjesnik 1894.
Ukupno: 1

Digitalizirani članci - Josip Derenčin

Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Iz četvrtgodišnjeg zdravstvenog izvješća kotara križevačkog
Godina: 1894. Broj: 7 str. 121 -123
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Priposlano
Godina: 1895. Broj: 4 str. 85 -85
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Stogodišnjica izuma Jennerova
Godina: 1896. Broj: 5 str. 120 -125
Napomena: Podaci o autorima su preneseni iz javno dostupnih izvora (Wikipedia, Google,... ).
Ako su objavljeni vaši podaci, a ne želite da budu vidljivi u ovom katalogu, molimo vas da nas kontaktirate.