Božo Peričić

Božo Peričić
Rođen: 06.12.1865.
(Sukošan kod Zadra, HRV)
Mjesto djelovanja:Šibenik, Zadar
Opis:Liječnik
Izvor:Liječnički vjesnik 1895

Primarni liječnik bolnice u Šibeniku 1895.g.

Ukupno: 3

Digitalizirani članci - Božo Peričić

Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Pemphigus vulgaris malignus
Godina: 1895. Broj: 6 str. 113 -115
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Izvještaj o V. kongresu njemačkog dermatoložkog družtva u Gradcu dne 23-25. rujna 1895.
Godina: 1895. Broj: 11 str. 209 -215
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Keratoma palmare et plantare haereditarium
Godina: 1897. Broj: 8 str. 265 -266
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - O rzprostiranju echinococcove bolesti u Dalmaciji i o mjerama prikladnim da ju se zaprieči
Godina: 1904. Broj: 1 str. 1 -3
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Kiruržko liječenje perikardite
Godina: 1905. Broj: 5 str. 179 -185
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Liječenje crnog prišta
Godina: 1911. Broj: 5 str. 160 -164
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Razgovori o hrvatskom medicinskom nazivlju
Godina: 1912. Broj: 1 str. 13 -15
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - O hrvatskom medicinskom nazivlju
Godina: 1912. Broj: 4 str. 145 -147
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Medicinski fakultet na hrvatskom sveučilištu
Godina: 1917. Broj: 3 str. 114 -116
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Febris biliosa haemoglobinurica
Godina: 1923. Broj: 6 str. 194 -200
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - The treatment of the malignant pustule (anthrax)
Godina: 1924. Broj: 10 str. 421 -426
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - The hydatid tremor and the treatment of hydatid cysts
Godina: 1925. Broj: 11 str. 729 -729
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - O toku bolesti i postupku kod perforacije ekihokokove kiste
Godina: 1930. Broj: 12 str. 610 -614
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - O jednome žarištu gube u srednjoj Dalmaciji
Godina: 1937. Broj: 6 str. 264 -266
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Liječenje antraksa na osnovi vlastitog iskustva kroz razdoblje 1905-1938.
Godina: 1939. Broj: 7 str. 382 -384
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Historija medicine: Gjuro Baglivi
Godina: 1940. Broj: 10 str. 506 -510
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - O liječenju lobarne pneumonije
Godina: 1942. Broj: 6 str. 198 -200
Staleški glasnik : prilog Liječničkog vjesnika : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Sir Clifford Allbutt
Godina: 1925. Broj: 5 str. 124 -124
Staleški glasnik : prilog Liječničkog vjesnika : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Oko Sanitetskog Savjeta: Glavni sanitetski savjet
Godina: 1927. Broj: 5 str. 154 -156
Napomena: Podaci o autorima su preneseni iz javno dostupnih izvora (Wikipedia, Google,... ).
Ako su objavljeni vaši podaci, a ne želite da budu vidljivi u ovom katalogu, molimo vas da nas kontaktirate.