Makso Konrad

Makso Konrad
Opis:Autor
Ukupno: 1
1

RADIO
Zagreb : Radioamaterski klub Zagreb : 1945-1946. -
RADIO
Detaljno

Digitalizirani članci - Makso Konrad

Radio : časopis za amatere i tehničare Pojam izmjenične struje
Godina: 1946. Broj: 2 str. 36 -37
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - O Zirmovom načinu liečenja hypopyonkeratitide
Godina: 1896. Broj: 1 str. 14 -19
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - O Schleichovoj anaestheziji infiltracijom
Godina: 1896. Broj: 7 str. 161 -164
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Pedesetgodišnjica narkoze
Godina: 1896. Broj: 11 str. 257 -264
Napomena: Podaci o autorima su preneseni iz javno dostupnih izvora (Wikipedia, Google,... ).
Ako su objavljeni vaši podaci, a ne želite da budu vidljivi u ovom katalogu, molimo vas da nas kontaktirate.