Stjepan Gojtan

Stjepan Gojtan
Mjesto djelovanja:Zagreb
Opis:Liječnik
Izvor:Liječnički vjesnik 1897.

Sekundardni liečnik u bolnici milosrdne braće u Zagrebu

Ukupno: 1
1

LIJEČNIČKI VJESNIK
Zagreb : Hrvatski liječnički zbor, 1877-. -
61 LIJV
Detaljno

Digitalizirani članci - Stjepan Gojtan

Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Exophthalmus pulsans
Godina: 1897. Broj: 7 str. 227 -238
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Liečenje croupozne pneumonije
Godina: 1901. Broj: 9 str. 327 -338
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Liečenje croupozne pneumonije (Nastavak)
Godina: 1901. Broj: 10 str. 377 -383
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Liečenje croupozne pneumonije (Svršetak)
Godina: 1901. Broj: 11 str. 429 -435
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Osteochondritis heredosyphilitica rentgenovim svijetlom rasvijetljena
Godina: 1908. Broj: 10 str. 299 -305
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Prilog liječenju erizipela
Godina: 1915. Broj: 6 str. 111 -116
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Neosalvarzan koncentrirano i intravenozno davan kod sifilisa
Godina: 1916. Broj: 7 str. 197 -202
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Jednostrana krstobolja
Godina: 1923. Broj: 11 str. 439 -454
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Klima južne Dalmacije, a napose grada Perasta
Godina: 1936. Broj: 5 str. 218 -221
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Klima južne Dalmacije, a napose grada Perasta
Godina: 1936. Broj: 6 str. 258 -261
Napomena: Podaci o autorima su preneseni iz javno dostupnih izvora (Wikipedia, Google,... ).
Ako su objavljeni vaši podaci, a ne želite da budu vidljivi u ovom katalogu, molimo vas da nas kontaktirate.