Janko Barle

Janko Barle
Rođen: 12.03.1869.
(Budanje, SVN)
Umro: 18.02.1941.
Opis:Slovenski kanonik, pisac
Izvor:Liječnički vjesnik 1901.; Znameniti i zaslužni Hrvati od 925-1925; str 19

Rodio se 12. III. 1869. u Buđanjama kod Vipave.
Četvrti razred pučke škole i 4 gimn. učio u Novom Mestu, dalje u Karlovcu.
G. 1892. svršio u Zagrebu teologiju.
Zaređen 1892.
Najprije kapelan u Garešnici na Ilovi.
G. 1893. premješten u Zagreb, djelovao kao kateheta i aktuar u nadbisk. kancelariji, postao arhivar nadbiskup, duhovnog stola i prebenđar, napokon kanonik.
Već kao đak pisao je u slovenske i hrv. stručne i belcstrističke časopise.
G. 1889. napisao je u »Ljetopis Matice Slov.« »Zenitvanjske običaje Belih Kranjcev«.
Bio revni suradnik slovenskog »Doma in sveta«, gdje je pisao i o hrvatskim ljudima.
Posebno je štampan iz tog časopisa njegov spis »Ipavek (1903.).
Pisao je crtice i pričice u »Slovencu«.
Bavi se povješću, napisa već g. 1892. u »Zgodovinski Zbornik«: »Prepir med nemškim redom in kapitulom zagrebskim v XIV. veku«.
Od g. 1893. marljivo piše u »Izvjestija muzejskega društva za Kranjsku«.
Kao hrv. pisac pisao mnogo.
Valjda prvi hrvatski sastavak bio mu štampan u »Katol. Listu«: »Sv. Ksaver kod Zagreba« (1895.).
Zatim: »Bratovštine sv. Duha u Rimu i Hrvati«, »Domovina Marka Križevčana« (1903.).
Poslije je izdao »Povijest zagreb. župa« (Sv. Ivana i sv. Marka).
Napose je izdao i raspravu »Biskup zagrebački grof Mirko Esterhazv«.
U »Bogoslovnoj smotri« napisao je »Naše dijecezanske sinode« i napose u »Vjesniku arheol. društva« opisa »Život I. Tkalčića« (g. 1908.), »O gradnji sakristije prvostolne crkve zagrebačke« itd.
Suradnik »Vjesnika kr. zem. arkiva«.
U »Liječničkom Vjesniku« napisao je: »0 zdravstvu staroga Zagreba«, Nekoliko povjesnih crtica iz Varaždinskih Toplica, »Rauarnici i ljekarnici iz franjevačkoga reda«.
U »Društvu Sv. Jeronima«, kojemu je bio neko vrijeme urednik, napisao knjige: »Josip Juraj Stros-
smaver« i zbirku crtica: »Uspomene iz sela«. Kao pripovjedač i crtač javio se najprije u »Prosvjeti«.
U velikom djelu: »Plem. općina Turopolje« napisao je: »Povijest turopoljskih župa« i u posebnoj knjizi.
G. 1907. počela je u Zagrebu izlaziti »Sv. Cecilija«, glasilo Cecilijinog društva, u kojoj od g. 1908. sarađuje i postaje g. 1913. urednikom.
List je digao do zamjerne visine.
Često mu je bio i sam suradnikom.
Izdao je još: »Crkvene pjesme od Nikole Krajačevića« (1915.) i »Pavlinska pjesmarica« (1917.).

Napomena: Podaci o autorima su preneseni iz javno dostupnih izvora (Wikipedia, Google,... ).
Ako su objavljeni vaši podaci, a ne želite da budu vidljivi u ovom katalogu, molimo vas da nas kontaktirate.