Banner
Point d.o.o.

Josip Matković

Josip Matković
Opis:Ljekarnik
Izvor:Liječnički vjesnik 1912.
Ukupno: 1

Digitalizirani članci - Josip Matković

Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Terapija
Godina: 1912. Broj: 11 str. 464 -465
Napomena: Podaci o autorima su preneseni iz javno dostupnih izvora (Wikipedia, Google,... ).
Ako su objavljeni vaši podaci, a ne želite da budu vidljivi u ovom katalogu, molimo vas da nas kontaktirate.