MIKENDA

MIKENDA
Opis:Liječnik
Izvor:Liječnički vjesnik 1914.
Ukupno: 11422

Digitalizirani članci - Mikenda

Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Primerni karcinom crvuljka (str. 513.)
Godina: 1914. Broj: 15 str. 515 -516
Napomena: Podaci o autorima su preneseni iz javno dostupnih izvora (Wikipedia, Google,... ).
Ako su objavljeni vaši podaci, a ne želite da budu vidljivi u ovom katalogu, molimo vas da nas kontaktirate.