Ljudevit Jurak

Ljudevit Jurak
Opis:Liječnik
Izvor:Liječnički vjesnik 1915.
Ukupno: 1
1

LIJEČNIČKI VJESNIK
Zagreb : Hrvatski liječnički zbor, 1877-. -
61 LIJV
Detaljno

Digitalizirani članci - Ljudevit Jurak

Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Slučaj gangrenozne stomatitide nakon ekstrakcije zuba
Godina: 1915. Broj: 3 str. 55 -59
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Bilješke o patološko-anatomskom opažanju kod pjegave groznice
Godina: 1919. Broj: 6 str. 259 -262
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - O patološko-anatomskim promjenama kod epidemičke dizenterije
Godina: 1919. Broj: 11 str. 567 -577
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Intravenozna injekcija kinina kao predmet sudbenog postupka
Godina: 1928. Broj: 6 str. 787 -798
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Polymyositis primaria non purulenta
Godina: 1942. Broj: 6 str. 193 -197
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Neobičan tok bolesti i neobičan razudbeni nalaz kod akutne sakagije čovjeka. (Malleus humidus acutus hominis).
Godina: 1943. Broj: 7 str. 185 -192
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Neobičan tok bolesti i neobičan razudbeni nalaz kod akutne sakagije čovjeka. (Malleus himidus acutus hominis).
Godina: 1943. Broj: 8 str. 233 -240
Napomena: Podaci o autorima su preneseni iz javno dostupnih izvora (Wikipedia, Google,... ).
Ako su objavljeni vaši podaci, a ne želite da budu vidljivi u ovom katalogu, molimo vas da nas kontaktirate.