Banner
Point d.o.o.

Cvetko Babuder

Cvetko Babuder
Opis:Autor
Ukupno: 1

Digitalizirani članci - Cvetko Babuder

Narodni gospodar. - Znakovi zdravlja i bolesti kod domaćih životinja
Godina: 1925. Broj: 6 str. 58 -59
Narodni gospodar. -
Godina: 1925. Broj: 7 str. 66 -67
Narodni gospodar. - Cijepljenje svinja proti vrbancu
Godina: 1925. Broj: 9 str. 81 -82
Narodni gospodar. - Cijepljenje svinja proti vrbancu (nastavak i svršetak)
Godina: 1925. Broj: 10 str. 89 -90
Narodni gospodar. - Upala pupka kod teladi
Godina: 1925. Broj: 12 str. 113 -114
Narodni gospodar. - Metiljavost
Godina: 1925. Broj: 13 str. 122 -123
Narodni gospodar. - Zarazne bolesti
Godina: 1925. Broj: 14 str. 129 -130
Narodni gospodar. - Zarazne bolesti
Godina: 1925. Broj: 15 str. 137 -138
Narodni gospodar. - Vrtoglavost ovaca
Godina: 1925. Broj: 16 str. 146 -147
Napomena: Podaci o autorima su preneseni iz javno dostupnih izvora (Wikipedia, Google,... ).
Ako su objavljeni vaši podaci, a ne želite da budu vidljivi u ovom katalogu, molimo vas da nas kontaktirate.