Banner
Point d.o.o.

G. Horvath

G. Horvath
Opis:Autor
Ukupno: 1

Digitalizirani članci - G. Horvath

Glasnik hrvatskoga naravnoslovnoga družtva Prilog k hemipterskoj fauni u bugarskoj
Godina: 1890. Broj: 1 str. 187 -188
Glasnik hrvatskoga naravnoslovnoga družtva Hemipterološki izlet u Primorje i na Plitvička jezera
Godina: 1891. Broj: 1-06 str. 29 -49
Napomena: Podaci o autorima su preneseni iz javno dostupnih izvora (Wikipedia, Google,... ).
Ako su objavljeni vaši podaci, a ne želite da budu vidljivi u ovom katalogu, molimo vas da nas kontaktirate.