Banner
Point d.o.o.

Sanja Kobešćak

Sanja Kobešćak
Opis:Defektolog
Izvor:Dijete Vrtić Obitelj
Ukupno: 1

Digitalizirani članci - Sanja Kobešćak

Dijete, vrtić, obitelj [časopis za odgoj i naobrazbu predškolske djece namijenjen stručnjacima i roditeljima] Socijalni aspekti odgoja i obrazovanja djece s posebnim potrebama
Godina: 1998. Broj: 13 str. 21 -21
Dijete, vrtić, obitelj [časopis za odgoj i naobrazbu predškolske djece namijenjen stručnjacima i roditeljima] Stavovi roditelja - Važan čimbenik integracijskih procesa
Godina: 1999. Broj: 17 str. 12 -12
Dijete, vrtić, obitelj [časopis za odgoj i naobrazbu predškolske djece namijenjen stručnjacima i roditeljima] Razmišljanja o kompetentnosti za roditeljsku ulogu
Godina: 1999. Broj: 18-19 str. 34 -35
Dijete, vrtić, obitelj [časopis za odgoj i naobrazbu predškolske djece namijenjen stručnjacima i roditeljima] Što je inkluzija?
Godina: 2000. Broj: 21 str. 23 -25
Dijete, vrtić, obitelj [časopis za odgoj i naobrazbu predškolske djece namijenjen stručnjacima i roditeljima] Edukacija djece u inkluzivnim grupama
Godina: 2001. Broj: 25 str. 44 -46
Dijete, vrtić, obitelj [časopis za odgoj i naobrazbu predškolske djece namijenjen stručnjacima i roditeljima] Individualizacija odgojno-obrazovnog rada s djecom s posebnim potrebama predškolske dobi
Godina: 2001. Broj: 26 str. 44 -47
Dijete, vrtić, obitelj [časopis za odgoj i naobrazbu predškolske djece namijenjen stručnjacima i roditeljima] Terapija tople njuške
Godina: 2008. Broj: 54 str. 25 -26
Napomena: Podaci o autorima su preneseni iz javno dostupnih izvora (Wikipedia, Google,... ).
Ako su objavljeni vaši podaci, a ne želite da budu vidljivi u ovom katalogu, molimo vas da nas kontaktirate.