Banner
Point d.o.o.

Mario Krmpotić

Mario Krmpotić
Mjesto djelovanja:Zagreb
Opis:Liječnik
Jezik:hrv
Izvor:Liječnički vjesnik 1924.
Ukupno: 2
1
EGN

HRVATSKI list
Pula : Josip Krmpotić, 1915-1917. -
05 HRVAL
Dostupno
2
0TP

LIJEČNIČKI VJESNIK
Zagreb : Hrvatski liječnički zbor, 1877-. -
61 LIJV
Detaljno
Dostupno

Digitalizirani članci - Mario Krmpotić

Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - A Case of Subacute Micromyeloblastic (Microlymphoidocyte) Leukemia
Godina: 1924. Broj: 10 str. 459 -462
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - O eozinofiliji
Godina: 1925. Broj: 5 str. 259 -263
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Haematologic differentiation of Hodgkins Disease
Godina: 1925. Broj: 11 str. 699 -704
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Endemija kala-azara na jugoistočnoj obali Jadrana
Godina: 1934. Broj: 1 str. 38 -45
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Endemija kala-azara na jugoistočnoj obali Jadrana
Godina: 1934. Broj: 14 str. 4 -4
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Digitalis lanata
Godina: 1937. Broj: 4 str. 127 -129
Napomena: Podaci o autorima su preneseni iz javno dostupnih izvora (Wikipedia, Google,... ).
Ako su objavljeni vaši podaci, a ne želite da budu vidljivi u ovom katalogu, molimo vas da nas kontaktirate.