Josip A. Berlot

Josip A. Berlot
Mjesto djelovanja:Zagreb
Opis:Liječnik
Jezik:hrv
Izvor:Liječnički vjesnik 1926.
Ukupno: 1
1

LIJEČNIČKI VJESNIK
Zagreb : Hrvatski liječnički zbor, 1877-. -
61 LIJV
Detaljno

Digitalizirani članci - Josip A. Berlot

Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Tularaemia, nova bolest kod čovjeka
Godina: 1926. Broj: 1 str. 27 -37
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Uloga retikuloendotelijalnog sistema kod imuniteta: I. Retikuloendotelijalni sistem u vezi s proizvodnjom difteričnog antitoksina
Godina: 1926. Broj: 5 str. 251 -261
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Uloga retikuloendotelijalnog sistema kod imuniteta: II. Blokada retikuloendotelijalnog sistema i titar aleksina
Godina: 1926. Broj: 9 str. 481 -496
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Mehanizam anafilaktičkih pojava u blokiranoj životinji
Godina: 1927. Broj: 6 str. 297 -311
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Razvoj nauke o imunitetu i savremene etiološke terapije zaraznih bolesti
Godina: 1929. Broj: 9 str. 433 -442
Napomena: Podaci o autorima su preneseni iz javno dostupnih izvora (Wikipedia, Google,... ).
Ako su objavljeni vaši podaci, a ne želite da budu vidljivi u ovom katalogu, molimo vas da nas kontaktirate.