Banner
Point d.o.o.

Mihailo Velimirović

Mihailo Velimirović
Opis:Potpukovnik
Izvor:Narodna krila
Ukupno: 1

Digitalizirani članci - Mihailo Velimirović

Narodna krila [časpis sportskog vazduhoplovstva. - Kako se postupalo sa našim pilotima na školovanju u SSSR-u?
Godina: 1950. Broj: 5 str. 8 -9
Narodna krila [časpis sportskog vazduhoplovstva. - Vazduhoplovni savez Jugoslavije u sastavu FAI
Godina: 1950. Broj: 7 str. 1 -1
Narodna krila [časpis sportskog vazduhoplovstva. - Odluke o nagrađivanju na III Saveznom vazduhoplovnom sletu
Godina: 1950. Broj: 8 str. 13 -14
Narodna krila [časpis sportskog vazduhoplovstva. - Odluka o nagrađivanju pomoćnih ekipa i pomoćnih službi
Godina: 1950. Broj: 8 str. 14 -15
Narodna krila [časpis sportskog vazduhoplovstva. - Republički vazduhoplovni centri
Godina: 1951. Broj: 3 str. 1 -1
Napomena: Podaci o autorima su preneseni iz javno dostupnih izvora (Wikipedia, Google,... ).
Ako su objavljeni vaši podaci, a ne želite da budu vidljivi u ovom katalogu, molimo vas da nas kontaktirate.