Banner
Point d.o.o.

Vladislav Matović

Vladislav Matović
Opis:Inženjer
Izvor:Narodna krila
Ukupno: 1

Digitalizirani članci - Vladislav Matović

Narodna krila [časpis sportskog vazduhoplovstva. - 43 generalna konferencija Međunarodne vazduhoplovne federacije FAI u Štokholmu 1950
Godina: 1950. Broj: 7 str. 2 -7
Narodna krila [časpis sportskog vazduhoplovstva. - Program i rezultati III saveznog vazduhoplovnog sleta održanog u Rumi od 2-12 jula 1950
Godina: 1950. Broj: 8 str. 5 -10
Narodna krila [časpis sportskog vazduhoplovstva. - Farnoro 1950
Godina: 1950. Broj: 10 str. 32 -35
Napomena: Podaci o autorima su preneseni iz javno dostupnih izvora (Wikipedia, Google,... ).
Ako su objavljeni vaši podaci, a ne želite da budu vidljivi u ovom katalogu, molimo vas da nas kontaktirate.