Banner
Point d.o.o.

Mario Stambuk

Mario Stambuk
Opis:Inženjer
Izvor:Narodna krila
Ukupno: 1

Digitalizirani članci - Mario Stambuk

Narodna krila [časpis sportskog vazduhoplovstva. - Naša socijalištička vazduhoplovna industrija
Godina: 1950. Broj: 5 str. 10 -13
Napomena: Podaci o autorima su preneseni iz javno dostupnih izvora (Wikipedia, Google,... ).
Ako su objavljeni vaši podaci, a ne želite da budu vidljivi u ovom katalogu, molimo vas da nas kontaktirate.