Niko Simović

Niko Simović
Mjesto djelovanja:Zagreb
Opis:Liječnik
Jezik:hrv
Izvor:Liječnički vjesnik 1937.

Niko Simović, doktor sveukupne medicine, pedijatar, primarius u mirovini, Šibenik.

Ukupno: 2
1

LIJEČNIČKI VJESNIK
Zagreb : Hrvatski liječnički zbor, 1877-. -
61 LIJV
Detaljno
2

PRIRODA popularni časopis hrvatskog prirodoslovnog društva
Zagreb : Hrv. Prirodoslovno Društvo, 1911. -
Priroda
Detaljno

Digitalizirani članci - Niko Simović

Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Erythema nodosum
Godina: 1937. Broj: 10 str. 494 -497
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Terapija: Naša opažanja kod liječenja dječjeg dijabetesa Zink-Protamin inzulinom
Godina: 1940. Broj: 2 str. 75 -78
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Daljnji slučaj kala-azara
Godina: 1940. Broj: 5 str. 248 -251
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Prilog patogenezi i terapiji kala-azara kod djece
Godina: 1957. Broj: 9-10 str. 529 -534
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Antenatalna profilaksa tetausa novorođenčadi i važnost aktivne imunizacije u profilaksi traumatskog tetanusa djece i odraslih
Godina: 1971. Broj: 7 str. 773 -779
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Familijarna dispozicija kod urolitijaze dojenčadi
Godina: 1972. Broj: 10 str. 506 -508
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Pedijatrijska služba Dalmacije za vrijeme NOR-a i prvih godina nakon oslobođenja
Godina: 1978. Broj: 6 str. 356 -360
Napomena: Podaci o autorima su preneseni iz javno dostupnih izvora (Wikipedia, Google,... ).
Ako su objavljeni vaši podaci, a ne želite da budu vidljivi u ovom katalogu, molimo vas da nas kontaktirate.