Antun Drešćik

Antun Drešćik
Rođen: 24.06.1904.
(Benkovac, HRV)
Umro: 15.12.1968.
Mjesto djelovanja:Šibenik
Opis:Liječnik, kirurg
Izvor:Liječnički vjesnik 1937.

DREŠĆIK, Ante, kirurg (Benkovac, 24. VI. 1904 — Zadar, 15. XII. 1968).
Gimnaziju pohađao u Zadru i Šibeniku (1924), medicinu završio u Beogradu 1932.
Najprije je liječnik u Zemuniku i Kninu, a 1935–44. radi pri kirurškom odjelu banovinske bolnice u Šibeniku.
Nakon usavršavanja u Neurokirurškoj klinici u Torinu (1937), završava 1939. specijalizaciju iz kirurgije.
God. 1944. odlazi u partizane, najprije u kiruršku ekipu XX. dalmatinske divizije, a zatim vodi traumatološki odsjek bolnice IV. armije u Crikvenici, potom u Ljubljani.
Po demobilizaciji 1947. vraća se u šibensku bolnicu, ali iste godine postaje voditelj kirurškog odjela bolnice u Zadru, gdje radi do kraja života.
Zadarsku bolnicu, polusrušenu i bez najnužnije opreme, podiže uskoro na zamjernu visinu, a 1952–55. njezinim je ravnateljem.
Njegovim nastojanjem otvaraju se pri kirurškoj službi stanice za transfuziju krvi (1951) te za rehabilitaciju i fizikalnu terapiju (1959). — Pisao je o periduralnoj anesteziji, kirurškom liječenju ehinokokoze, urolitijazi u Dalmaciji, kirurškoj tuberkulozi mokraćnih putova (Liječnički vjesnik, 1937–38, 1941, 1947–49, 1955, 1965; Giornale italiano dell’anestesia e analgesia, 1938; Medicinski glasnik, 1950–52; Acta chirurgica Iugoslavica, 1951, 1963; Saopćenja »Pliva«, 1956).
Napose se zanimao za povijest medicine; proučavao povijest zdravstvenih prilika u Zadru i Pagu, prve eterske narkoze u nas te pisao o dalmatinskim liječnicima piscima i glazbenicima (Liječnički vjesnik, 1950; Zadarska revija, 1952; Glas Zadra, 1953–57; Iz hrvatske medicinske prošlosti, Zagreb 1954; Zbornik Zadar, Zagreb 1964).
Bio je nastavnik kirurgije u zadarskoj Bolničarskoj školi i Školi za medicinske sestre.
Dobio je Nagradu grada Zadra.

DJELA:
Periduralna anestezija Pagčs-Dogliotti. Zagreb 1948.

Ukupno: 1
1

LIJEČNIČKI VJESNIK
Zagreb : Hrvatski liječnički zbor, 1877-. -
61 LIJV
Detaljno

Digitalizirani članci - Antun Drešćik

Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Periduralna anastezije
Godina: 1937. Broj: 11 str. 529 -530
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Slučaj peritonitis circumscripta ex intestini tenui perforatione faeta ab Ascaride lumbricoide
Godina: 1938. Broj: 4 str. 166 -167
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Operativne metode ehinokoka pluća
Godina: 1941. Broj: 5 str. 266 -268
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Prilog kirurškoj patologiji vertebralnog ehinokoka sa sekundarnom invazijom vertebalnog kanala
Godina: 1947. Broj: 12 str. 380 -383
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Postraumatski apsces mozgovine i postraumatska epilepsija
Godina: 1947. Broj: 8-09 str. 245 -249
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Periduralna anestezija Pages-Dolliot
Godina: 1948. Broj: 8 str. 313 -315
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Prilog operativnom liječenju parotidnih tumora
Godina: 1949. Broj: 9-10 str. 338 -339
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Prilog medicinskoj povijesti Zadra
Godina: 1950. Broj: 1 str. 29 -30
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Značaj preoperativnog humoralnog ispitivanja u određivanju otpornosti bolesnika
Godina: 1955. Broj: 1-02 str. 51 -55
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Paratireotoksikoza s perforacijom duodenalnog ulkusa
Godina: 1965. Broj: 5 str. 535 -541
Napomena: Podaci o autorima su preneseni iz javno dostupnih izvora (Wikipedia, Google,... ).
Ako su objavljeni vaši podaci, a ne želite da budu vidljivi u ovom katalogu, molimo vas da nas kontaktirate.