Banner
Point d.o.o.

Dušan Jakac

Dušan Jakac
Rođen: 03.06.1906.
(Veliki Mlun kraj Buzeta, HRV)
Umro: 24.02.2005.
Mjesto djelovanja:Zagreb, Rijeka
Opis:Liječnik-dermatovenerolog
Jezik:hrv
Izvor:Liječnički vjesnik 1938., index.hr

JAKAC, Dušan, dermatovenerolog (Veli Mlun kraj Buzeta, 3. VI. 1906. - Zagreb, 24.II.2005).
Klasičnu gimnaziju polazio u Pazinu, Karlovcu i Zagrebu, gdje je maturirao 1927.
Studij medicine započeo 1928. u Padovi, koji napušta nakon dvije godine iz političkih razloga i 1930. nastavlja na Medicinskom fakultetu u Ljubljani, potom u Zagrebu, diplomiravši 1934.
Od 1935. pomoćni je liječnik u dermatovenerološkim ambulantama u Okružnom uredu za osiguranje radnika, a istodobno volontira u Dermatovenerološkoj klinici Medicinskoga fakulteta u Zagrebu, u kojoj je, nakon položenoga specijalističkoga ispita 1939, imenovan 1943. asistentom.
God. 1946. postavljen je za šefa Dermatološkoga odjela Opće bolnice »Braća dr Sobol« u Rijeci.
Habilitirao se 1956. na zagrebačkom Medicinskom fakultetu, 1961. postao izvanrednim te 1965. redovitim profesorom dermatovenerologije.
God. 1957. postavljen je za predstojnika Dermatološke klinike i katedre za kožne i spolne bolesti Medicinskoga fakulteta u Rijeci.
Usavršivao se 1957–58. u Dermatološkoj klinici u Dortmundu.
Umirovljen je 1977.
Glavna su područja njegova znanstvenoga i stručnoga zanimanja profesionalne i alergijske dermatoze, fotodermatoze, rak kože i palmoplantarne keratoze.
Istraživao je i nuspojave nakon uporabe lijekova, ulogu vitamina u dermatologiji, a pisao je i o Stevens-Johnsonovu sindromu, o iskustvima u liječenju gonoreje i sifilisa, o eruptivnoj formi esencijalne hiperlipemijske ksantomatoze, o tuberkulidima, o ulozi talasoterapije u liječenju kožnih bolesti te o pemfigusu i Duhringovoj bolesti.
Objavljivao je u časopisima Liječnički vjesnik (1938, 1941–42, 1946, 1949, 1953–54, 1959–60), Arhiv za higijenu rada i toksikologiju (1956, 1964), Medicinski pregled (Novi Sad 1956, 1960), Radovi Medicinskog fakulteta u Zagrebu (1956), Saopćenja »Pliva« (1956), Hautarzt (Berlin 1959, 1968), Medicinski glasnik (Beograd 1960–61), Obavještenja (1963), Higijena (Beograd 1964), Minerva dermatologica (Torino 1964), Medicina (1965), Acta Facultatis medicae Fluminensis (1966, 1969), Iatros (Novo Mesto 1966), Atti S.I.D.E.S. (Bologna 1969).
Bio je suradnik u priručnicima D. Đurića i dr.
Medicina rada (Beograd—Zagreb 1958, 19662, 19723) i F. Kogoja i dr.
Kožne bolesti (Zagreb 1970) te suautor i urednik priručnika Dermatologija i venerologija (Beograd—Zagreb 1981, 19842, 19883).
Surađivao u Medicinskoj enciklopediji LZ.
Bio je predsjednik Udruženja dermatovenerologa Jugoslavije 1969–72. i predsjednik Dermatovenerološke sekcije Zbora liječnika Hrvatske 1981–83; član je Societas internationalis dermatologiae tropicae u New Yorku i počasni član Societa di dermatologia e venerologia u Bologni.
God. 1965. dobio Nagradu grada Rijeke.

Ukupno: 1
1
0TP

LIJEČNIČKI VJESNIK
Zagreb : Hrvatski liječnički zbor, 1877-. -
61 LIJV
Detaljno
Dostupno

Digitalizirani članci - Dušan Jakac

Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Značenje kožnih bolesti, naročito obrtnih, u socijalnom osiguranju
Godina: 1938. Broj: 11 str. 684 -687
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Pseudolues papulosa
Godina: 1946. Broj: 5-06 str. 100 -101
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Prilog upoznavanju sodoku-a kod odraslih
Godina: 1949. Broj: 7-08 str. 247 -250
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Povremene epidemije žitne šuge u Rijeci i Istri
Godina: 1953. Broj: 5-06 str. 160 -165
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Uloga vitamina u dermatologiji
Godina: 1960. Broj: 11 str. 829 -838
Napomena: Podaci o autorima su preneseni iz javno dostupnih izvora (Wikipedia, Google,... ).
Ako su objavljeni vaši podaci, a ne želite da budu vidljivi u ovom katalogu, molimo vas da nas kontaktirate.