Tomislav Pinter

Tomislav Pinter
Mjesto djelovanja:Zagreb
Opis:Liječnik
Jezik:hrv
Izvor:Liječnički vjesnik 1938.
Ukupno: 3
1

LIJEČNIČKI VJESNIK
Zagreb : Hrvatski liječnički zbor, 1877-. -
61 LIJV
Detaljno
3

PRIRODA popularni časopis hrvatskog prirodoslovnog društva
Zagreb : Hrv. Prirodoslovno Društvo, 1911. -
Priroda
Detaljno

Digitalizirani članci - Tomislav Pinter

Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Brdičkina polarografska metoda za serološku dijagnozu raka
Godina: 1938. Broj: 12 str. 784 -788
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - O kemiji organskih živinih diuretika i dokazu žive u urinu novom mikroreakcijom
Godina: 1942. Broj: 2 str. 48 -52
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - O pojačanju toksiciteta kalijevog ferocijanida sa malim dozama živinih spojeva.
Godina: 1946. Broj: 1-02 str. 5 -8
Napomena: Podaci o autorima su preneseni iz javno dostupnih izvora (Wikipedia, Google,... ).
Ako su objavljeni vaši podaci, a ne želite da budu vidljivi u ovom katalogu, molimo vas da nas kontaktirate.