Banner
Point d.o.o.

Ivan Pavliček

Ivan Pavliček
Opis:Liječnik, prim. dr. sc. neurologije
Ukupno: 2

Digitalizirani članci - Ivan Pavliček

Acta Medicorum : glasilo djelatnosti za znanstvenoistraživački rad Opće bolnice Varaždin = the journal of the Scientific Unit of General Hospital Varaždin Obiteljsko javljanje sindroma Ramsay - Hunt i HLA tipizacija
Godina: 1993. Broj: 1-02 str. 23 -27
Acta Medicorum : glasilo djelatnosti za znanstvenoistraživački rad Opće bolnice Varaždin = the journal of the Scientific Unit of General Hospital Varaždin Siringo (Hydro) mijelija kao uzročni čimbenik segmentalne disocijacije osjeta te amiotrofičnog sindroma
Godina: 1994. Broj: 1-02 str. 37 -43
Napomena: Podaci o autorima su preneseni iz javno dostupnih izvora (Wikipedia, Google,... ).
Ako su objavljeni vaši podaci, a ne želite da budu vidljivi u ovom katalogu, molimo vas da nas kontaktirate.