Zlatko Supek

Zlatko Supek
Rođen: 1914
(Tešanj, BIH)
Umro: 29.08.2004.
Opis:Liječnik-farmakolog
Izvor:web.mef.hr

U nedjelju 29.08.2004.godine u svojoj 90.-toj godini života preminuo je profesor dr.sc.Zlatko Supek.
Iako je odlazak dragog čovjeka, prijatelja i suradnika uvijek bolan nemoguće je i sada ne sjetiti se njegovog životnog puta.
Prof. dr. sc. Zlatko Supek rođen je u Tešnju 1914. godine.
Gimnaziju je polazio u Banja Luci i Zagrebu gdje je i diplomirao na Medicinskom fakultetu 1939. godine.
Godine 1941. postaje asistentom Zavoda za farmakologiju.
Ratne okolnosti prekinule su njegov rad u Zavodu, ali se odmah 1945. vraća na Zavod i posvećuje intenzivnom eksperimentalnom znanstvenom radu.
Nakon habilitacije 1954. godine izabran je za docenta, a 1960. za izvanrednog profesora farmakologije.
Redovnim profesorom farmakologije postao je 1964. a istodobno je izabran i za predstojnika Zavoda i predsjednika Katedre za farmakologiju.
Ove dužnosti obnašao je do umirovljenja 1984. godine.
Prof. dr. sc. Zlatko Supek je bio inicijator osnutka Biološkog odjela Instituta Ruđer Bošković i prvi voditelj Laboratorija za eksperimentalnu neuropatologiju radijacijskog oštećenja.
Prof. dr. sc. Zlatko Supek je bio počasni znanstveni savjetnik Instituta Ruđer Bošković.
Kao osnivač odjela za biologiju Instituta Ruđer Bošković okupio je oko sebe i tijekom vremena odgojio veliki broj znanstvenih suradnika.
Tako je vrlo opsežna istraživačka djelatnost bila pod njegovim neposrednim vodstvom ili po njemu poticana, nadahnuta njegovim znanstvenim interesom za više različitih aktualnih područja eksperimentalne farmakologije i patofiziologije a rezultirala je brojnim znanstvenim člancima.
Od samog početka svoje znanstveno istraživačke aktivnosti prof. dr. sc.
Supek osobitu je pozornost posvećivao kvantitativnim aspektima u eksperimentalnoj medicini.
Tako se može reći da je prof. Supek jedan od prvih koji je u našu eksperimentalnu medicinu uveo statističku obradu podataka.
Brojni radovi prof. dr. sc. Zlatka Supeka, publikacije i doprinosi na nacionalnim i međunarodnim kongresima, osobito u vezi s proučavanjem serotonina naišli su na mnogostruke odjeke u svjetskoj znanstvenoj literaturi, a njihovi rezultati spominju se u brojnim monografijama, standardnim pregledima i udžbenicima.
Prof. Zlatko Supek objavio je više od 100 znanstvenih radova pretežito u renomiranim stranim časopisima.
Tijekom svog dugogodišnjeg rada prof. Zlatko Supek utjecao je na razvoj velikog broja mladih suradnika.
Bio je mentor brojnih magistarskih radova i doktorskih disertacija.
Smatra se da je bio jedan od najboljih predavača na Medicinskom fakultetu.
Njegova su se predavanja odlikovala sugestivnošću i izvrsnim kontaktom s auditorijem, a njegov stil pisanja bio je veoma koncizan, jednostavan, ali razumljiv.
Prof. Zlatko Supek dao je velik doprinos kao jedan od inicijatora i organizatora uvođenja nove struke kliničke farmakologije-danas specijalizacije te postdiplomskog studija iz pretkliničke i kliničke farmakologije.
Ime prof. Zlatka Supeka čvrsto je vezano uz pojam «Zagrebačka škola interdisciplinarnog proučavanja serotonina» te njegov strogo kritičan kvantitativan pristup istraživanjima.
Prof. Zlatko Supek bio je član brojnih znanstvenih i stručnih društava u zemlji i inozemstvu, a za svoj rad često je nagrađivan i odlikovan.
Prof. dr. sc. Zlatko Supek bio je čovjek plemenitog srca i svestrane naobrazbe i kulture, poznavatelj i ljubitelj glazbe i umjetnosti.
Zbog njegove širine i tolerancije svi su ga voljeli i uživali u njegovom društvu.
Prof. Zlatko Supek bio je naš prvi moderni farmakolog.

Ukupno: 1
1

LIJEČNIČKI VJESNIK
Zagreb : Hrvatski liječnički zbor, 1877-. -
61 LIJV
Detaljno

Digitalizirani članci - Zlatko Supek

Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Prilog farmakoložkoj analizi berberina s osobitim obzirom na uterino djelovanje terapeutsku uporabu.
Godina: 1943. Broj: 3 str. 66 -70
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Farmakološko-kemijsko istraživanje žutike
Godina: 1946. Broj: 1-02 str. 16 -18
Napomena: Podaci o autorima su preneseni iz javno dostupnih izvora (Wikipedia, Google,... ).
Ako su objavljeni vaši podaci, a ne želite da budu vidljivi u ovom katalogu, molimo vas da nas kontaktirate.