Laslo Kallai

Laslo Kallai
Rođen: 27.07.1913.
(Bečkerek (Zrenjanin), SRB)
Umro: 11.05.1984.
Opis:prof. dr. internist gastroenterolog
Jezik:hrvatski
Izvor:internet, Hrvatski biografski leksikon

KALLAI, Laslo (Kalaj, Kallay; Laszlo), internist gastroenterolog (Veliki Bečkerek, danas Zrenjanin, 27. VII. 1913 — Zagreb, 11. V. 1984).
Gimnaziju završio 1931. u rodnom gradu, a studij 1937. na Medicinskom fakultetu u Zagrebu.
Internu medicinu specijalizirao 1938–41. u Internoj klinici toga fakulteta.
Za II. svjetskoga rata dvije je godine bio u koncentracijskim logorima u Crikvenici, Kraljevici i na Rabu, potom interniran u Švicarskoj.
Specijalizaciju nastavlja 1945. u Zakladnoj bolnici Rebro, gdje je nakon položenoga specijalističkoga ispita 1946. asistent u Internoj klinici, a od 1951. do umirovljenja 1983. pročelnik Gastroenterološkoga odjela.
Za docenta Medicinskoga fakulteta izabran je 1955, od 1961. izvanredni, od 1965. redoviti profesor.
Usavršivao se u Engleskoj 1950. te Švicarskoj i Francuskoj 1956.
Glavno je područje njegova znanstvenoga interesa i djelovanja bila gastroenterologija, posebice hepatologija u vezi s funkcionalnom i enzimskom dijagnostikom.
Bavio se ispitivanjem intrahepatalne cirkulacije kod patoloških stanja jetre i uloge teških kovina u bolestima jetre.
Pionir je i jedan od osnivača moderne gastroenterologije u nas.
Osnovao je prvi gastroenterološki odjel, uveo mnogobrojne dijagnostičke i terapijske metode (biopsija jetre, gastroskopija, laparoskopija) te 1973. utemeljio poslijediplomski studij iz gastroenterologije.
Radove je objavljivao u časopisima Liječnički vjesnik (1939, 1948–49, 1952–53, 1955, 1957–59, 1961–64, 1968–70, 1972, 1977, 1980), Medicinski glasnik (1947–48, 1950, 1959, 1961–62, 1964, 1969), Schweizerische medizinische Wochenschrift (Basel 1950, 1968, 1971), Arhiv za higijenu rada (1952), Acta gastroenterologica Belgica (Bruxelles 1955), Gastroenterologia (Basel 1955, 1966), Acta hepatologica (Basel 1956), Acta medica Iugoslavica (1956, 1962, 1967, 1972–74), Saopćenja »Pliva« (1956, 1958), Acta pharmaceutica Jugoslavica (1957), Radovi Medicinskog fakulteta u Zagrebu (1957–58), Acta medica Scandinavica (Stockholm 1958, 1964–65), Reumatizam (1958), Vojno-medicinski pregled (Beograd 1959), Zeitschrift für die gesamte experimentelle Medizin (Berlin 1962), Acta radiologica (Stockholm 1964), Medicinski pregled (Novi Sad 1964), Rheumatism (Delhi 1964), Československa gastroenterologie a výživa (Prag 1966), Wiener Zeitschrift für innere Medizin (1967), Revue internationale d’hépatologie (Pariz 1968), Arzneimittel-Forschung (Aulendorf 1969), Digestion (Basel 1969), Praxis medici (1970–71), Medicina (1974, 1980), Medicinar (1974).
Autor je poglavlja u knjigama I. H. Botterija i dr.
Interna medicina, 2 (Zagreb 19513, 19554, 19595), Modern Gastroenterology (Stuttgart 1969) i Priručnik interne medicine (Zagreb 1983, 19852) te suradnik Medicinske enciklopedije LZ.
Bio je predsjednik Udruženja gastroenterologa Jugoslavije 1967–72. i prvi predsjednik Gastroenterološke sekcije Zbora liječnika Hrvatske.

Ukupno: 1
1

LIJEČNIČKI VJESNIK
Zagreb : Hrvatski liječnički zbor, 1877-. -
61 LIJV
Detaljno

Digitalizirani članci - Laslo Kallai

Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Anurija izliječena ispiranjem peritoneja
Godina: 1948. Broj: 12 str. 450 -451
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Interrenalizam
Godina: 1948. Broj: 2-03 str. 85 -91
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Klinika stafilokokne sepse
Godina: 1949. Broj: 6 str. 188 -191
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Nove laboratorijske metode u dijagnostici bolesti jetre
Godina: 1949. Broj: 11-12 str. 387 -394
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Kliničko značenje biopsije jetre
Godina: 1952. Broj: 7-08 str. 144 -151
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Komparativna analiza timol i goldsol flokulacite te njihova korelacija sa alkaličnom fosfatazom u dijagnostici bolesti jetre
Godina: 1953. Broj: 9-10 str. 272 -275
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Klinika peripapilarnog karcinoma duodenuma
Godina: 1954. Broj: 7-08 str. 289 -297
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Parasimpatikolitici u terapiji peptičkog ulkusa
Godina: 1957. Broj: 5-06 str. 226 -234
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Epidemiologija i klinika virusnog hepatitisa
Godina: 1957. Broj: 7-08 str. 329 -344
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Infrapapilarni karcinom duodenuma
Godina: 1957. Broj: 11-12 str. 725 -730
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Patogeneza i klinika hemokromatoze
Godina: 1959. Broj: 5-06 str. 307 -324
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Esencijalna hiperlipemija
Godina: 1963. Broj: 8 str. 843 -851
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Hijatalna hernija
Godina: 1964. Broj: 10 str. 1195 -1213
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Portalna hipertenzija
Godina: 1966. Broj: 12 str. 1475 -1507
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Kliničko-laboratorijska dijagnostika i terapija infekcioznog hepatitisa
Godina: 1968. Broj: 4 str. 325 -335
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Novije spoznaje o kroničnom hepatitisu
Godina: 1972. Broj: 10 str. 485 -492
Napomena: Podaci o autorima su preneseni iz javno dostupnih izvora (Wikipedia, Google,... ).
Ako su objavljeni vaši podaci, a ne želite da budu vidljivi u ovom katalogu, molimo vas da nas kontaktirate.