Višnja Fabečić-sabadi

Višnja Fabečić-sabadi
Rođenje: 20.10.1930.
(Zagreb, HRV)
Smrt: 04.07.2007.
Mjesto djelovanja:medicina
Opis:pedijatar
Jezik:hrv
Izvor:Hrvatski biografski leksikon

FABEČIĆ-SABADI, Višnja, pedijatar (Zagreb, 20. X. 1930).
U Zagrebu je završila gimnaziju 1949. i Medicinski fakultet 1955.
Doktorat znanosti postigla je 1980. tezom Dijagnostička vrijednost ehokardiografije kod prirođenih srčanih grešaka u djece.
God. 1957–59. radila je kao liječnik sekundarac na Internom odjelu Opće bolnice u Vinkovcima.
Specijalizaciju iz pedijatrije obavila je 1959–62. u Općoj bolnici »Dr. M. Stojanović« (danas Klinička bolnica »Sestre milosrdnice«) i otada radi na pedijatrijskom odjelu te bolnice.
Za voditelja Kardiološkog odjela Klinike za pedijatriju imenovana je 1975, a 1977. postaje voditeljem Nefrološko-kardiološko-metaboličkog odjela iste Klinike.
God. 1987. izabrana je za docenta pri Stomatološkom fakultetu u Zagrebu.
Od 1989. izvanredna je, a od 1991. redovita profesorica.
Utemeljiteljica je i organizatorica kardiološke bolničke i polikliničke službe na Klinici za pedijatriju Kliničke bolnice »Sestre milosrdnice«.
Od 1965. uvodi postupno sve neinvazivne metode pretraga: EKG, fonokardiografiju, radiokardiografiju, a od 1987. ergometriju.
Od 1969. radi se kateterizacija srca i angiokardiografija.
U tom je smislu teklo i njezino usavršavanje u Varšavi i Wrocłavu (1965), Londonu (1971) i Berlinu (1976–77).
Po povratku uvela je ehokardiografiju kao novu neinvazivnu metodu u dijagnostiku i time je prvi put u nas započela primjena ehokardiografije u dječjoj kardiologiji.
Usavršavala se u ehokardiografskim laboratorijima poznatih europskih pedijatrijskih klinika (Bonn 1980, Hamburg 1986. i London 1990).
Glavno područje njezina rada je dječja kardiologija, posebice urođene srčane mane te ehokardiografija.
Radove objavljuje u časopisima: Anali Kliničke bolnice »Dr M. Stojanović« (1963, 1965, 1982, 1984, 1987), Journal of Pediatrics (St. Louis 1964), Liječnički vjesnik (1964, 1967), Arhiv za zaštitu majke i djeteta (1967–68, 1976–77, 1980, 1983–84, 1987), Jugoslavenska pedijatrija (1967–68, 1971, 1976, 1979, 1983, 1986, 1990), Fortschritte auf dem Gebiete der Röntgenstrahlen und der Nuklearmedizin (Stuttgart 1972), Helvetica paediatrica acta (Basel 1974), Zeitschrift für Kardiologie (Darmstadt 1978), Herz (Stuttgart 1983), Texas Heart Institute Journal (Austin 1984), International Journal of Sports Medicine (Stuttgart 1986), Medizin und Sport (Berlin 1987), Pediatric Cardiology (New York 1987), Periodicum biologorum (1994).
Suradnica je u publikacijama: Hospitalne infekcije (Zagreb 1973); V. Hudolin, Social Psychiatry (New York 1984); A.
Kurjak (urednik), Ultrazvuk u kliničkoj medicini (Zagreb 1989); Odabrana poglavlja iz pedijatrije (Zagreb 1990).

Ukupno: 1
1

LIJEČNIČKI VJESNIK
Zagreb : Hrvatski liječnički zbor, 1877-. -
61 LIJV
Detaljno

Digitalizirani članci - Višnja Fabečić-sabadi

Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Kongenitalne hernije dijafragme
Godina: 1963. Broj: 5 str. 523 -529
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Otrovanje gamacidom kod djeteta
Godina: 1966. Broj: 2 str. 157 -160
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Polipoza gastrointestinalnog trakta u djece
Godina: 1974. Broj: 1 str. 26 -31
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Paroksizmalna tahikardija u dječjoj dobi
Godina: 1976. Broj: 1 str. 5 -9
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Multielementska ehokariografija u djece
Godina: 1978. Broj: 3 str. 187 -192
Napomena: Podaci o autorima su preneseni iz javno dostupnih izvora (Wikipedia, Google,... ).
Ako su objavljeni vaši podaci, a ne želite da budu vidljivi u ovom katalogu, molimo vas da nas kontaktirate.